Liên hệ

So sánh sự khác biệt của GA4 và GA3

Đánh giá
So sánh sự khác biệt của GA4 và GA3

GA4 và GA3 là hai phiên bản của Google Analytics, nền tảng phân tích dữ liệu web và ứng dụng của Google. Cả hai đều cung cấp các tính năng và báo cáo giúp bạn hiểu rõ hơn về cách người dùng tương tác với trang web hoặc ứng dụng của mình. Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt chính giữa hai phiên bản này

Thu Thập Dữ Liệu

GA4

Tập trung vào thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn và thiết bị khác nhau, theo dõi người dùng qua nhiều thiết bị.

GA4 sử dụng mô hình dựa trên sự kiện để thu thập dữ liệu. Một sự kiện là một hành động cụ thể mà người dùng thực hiện, chẳng hạn như nhấp vào liên kết, tải xuống tài liệu hoặc mua hàng. GA4 thu thập dữ liệu về các sự kiện của người dùng, chẳng hạn như loại sự kiện, thời điểm sự kiện xảy ra và dữ liệu liên quan đến sự kiện.

GA4 thu thập dữ liệu bằng cách thêm mã thẻ vào trang web hoặc ứng dụng của bạn. Mã thẻ này sẽ gửi dữ liệu đến máy chủ của Google Analytics.

Thu Thập Dữ Liệu

GA3

Thường chỉ theo dõi trang web trên máy tính và sử dụng mã theo dõi Universal Analytics.

GA3 sử dụng mô hình dựa trên phiên để thu thập dữ liệu. Một phiên được định nghĩa là một chuỗi tương tác của người dùng với trang web hoặc ứng dụng của bạn trong vòng 30 phút. GA3 thu thập dữ liệu về các phiên của người dùng, chẳng hạn như số lượt xem trang, thời lượng phiên và nguồn lưu lượng truy cập.

GA3 thu thập dữ liệu bằng cách thêm mã theo dõi vào trang web hoặc ứng dụng của bạn. Mã theo dõi này sẽ gửi dữ liệu đến máy chủ của Google Analytics.

GA3 và GA4 đều thu thập dữ liệu về cách người dùng tương tác với trang web hoặc ứng dụng của bạn. Tuy nhiên, GA4 sử dụng một mô hình dữ liệu dựa trên sự kiện, trong khi GA3 sử dụng một mô hình dữ liệu dựa trên phiên. Điều này có nghĩa là GA4 thu thập dữ liệu chi tiết hơn về cách người dùng tương tác với trang web hoặc ứng dụng của bạn.

Sự Kiện và Đối Tượng (Events and Objects)

GA4

Tích hợp sự kiện và đối tượng (events and objects) để theo dõi mọi tương tác của người dùng với trang web hoặc ứng dụng.

Trong GA4, sự kiện được định nghĩa là một hành động cụ thể mà người dùng thực hiện trên trang web hoặc ứng dụng của bạn, bao gồm cả các hành động xảy ra ngoài trang web hoặc ứng dụng của bạn. GA4 cũng cho phép bạn thu thập dữ liệu chi tiết hơn về các sự kiện, chẳng hạn như dữ liệu liên quan đến sự kiện.

Sự Kiện và Đối Tượng

GA3

Sử dụng các sự kiện và mục (events and items) trong ngữ cảnh của eCommerce, như xem sản phẩm hoặc thực hiện mua hàng.

Trong GA3, sự kiện được định nghĩa là một hành động cụ thể mà người dùng thực hiện trên trang web hoặc ứng dụng của bạn. Tuy nhiên, GA3 có một số hạn chế đối với cách sự kiện được định nghĩa và thu thập. Ví dụ: GA3 không cho phép bạn thu thập dữ liệu về các sự kiện xảy ra ngoài trang web hoặc ứng dụng của bạn.

Thiết Lập Mục Tiêu (Goal Configuration)

GA4

Sử dụng sự kiện để theo dõi và đo lường mục tiêu.

Trong GA4, mục tiêu được định nghĩa là một sự kiện cụ thể mà bạn muốn người dùng thực hiện trên trang web hoặc ứng dụng của mình. Mục tiêu có thể là một hành động đơn giản, chẳng hạn như nhấp vào liên kết hoặc tải xuống tài liệu, hoặc một hành động phức tạp hơn, chẳng hạn như mua hàng hoặc đăng ký nhận bản tin.

Thiết Lập Mục Tiêu

GA3

Sử dụng cấu hình mục tiêu trực tiếp trong giao diện quản trị.

Trong GA3, mục tiêu được định nghĩa là một hành động cụ thể mà bạn muốn người dùng thực hiện trên trang web hoặc ứng dụng của mình. Mục tiêu có thể là một hành động đơn giản, chẳng hạn như nhấp vào liên kết hoặc tải xuống tài liệu, hoặc một hành động phức tạp hơn, chẳng hạn như mua hàng hoặc đăng ký nhận bản tin.

GA3 và GA4 đều cho phép bạn thiết lập mục tiêu để theo dõi hiệu suất của trang web hoặc ứng dụng của mình. Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt chính giữa cách hai nền tảng định nghĩa và thiết lập mục tiêu.

Chạy Quảng Cáo (Advertising Features)

GA4

Tích hợp chặt chẽ với Google Ads và cung cấp tính năng quảng cáo mạnh mẽ hơn.

GA4 cũng cung cấp một số tính năng để giúp bạn chạy quảng cáo hiệu quả, bao gồm:

  • Báo cáo về hiệu suất quảng cáo: GA4 cung cấp báo cáo về hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo của bạn, tương tự như GA3.
  • Tối ưu hóa quảng cáo: GA4 cung cấp các tính năng giúp bạn tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo của mình, tương tự như GA3.
  • Tính năng phân khúc: GA4 cung cấp các tính năng phân khúc giúp bạn nhắm mục tiêu các chiến dịch quảng cáo của mình đến các đối tượng cụ thể, tương tự như GA3.

Chạy Quảng Cáo

GA3

Cũng tích hợp với Google Ads nhưng có một số hạn chế về tính năng quảng cáo so với GA4.

GA3 cung cấp một số tính năng để giúp bạn chạy quảng cáo hiệu quả, bao gồm:

  • Báo cáo về hiệu suất quảng cáo: GA3 cung cấp báo cáo về hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo của bạn, bao gồm số lượt xem, số nhấp chuột, tỷ lệ nhấp chuột và chi phí.
  • Tối ưu hóa quảng cáo: GA3 cung cấp các tính năng giúp bạn tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo của mình, chẳng hạn như tối ưu hóa theo mục tiêu và tối ưu hóa theo ngân sách.
  • Tính năng phân khúc: GA3 cung cấp các tính năng phân khúc giúp bạn nhắm mục tiêu các chiến dịch quảng cáo của mình đến các đối tượng cụ thể.

GA3 và GA4 đều cung cấp các tính năng để giúp bạn chạy quảng cáo hiệu quả. Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt nhỏ giữa cách hai nền tảng cung cấp các tính năng này.

Chế Độ Dự Báo (Predictive Metrics)

GA4

Tích hợp các số liệu dự báo để giúp dự đoán hiệu suất trong tương lai.

GA4 cũng cung cấp chế độ dự báo để giúp bạn dự đoán hiệu suất trong tương lai của trang web hoặc ứng dụng của mình. Chế độ dự báo GA4 dựa trên dữ liệu lịch sử của bạn, cũng như các yếu tố khác như xu hướng thị trường và dữ liệu từ các nguồn bên ngoài.

Chế độ dự báo GA4 có một số ưu điểm so với GA3, bao gồm:

  • Nó chính xác hơn vì nó dựa trên nhiều nguồn dữ liệu hơn.
  • Nó linh hoạt hơn vì nó có thể dự đoán các xu hướng mới và các yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của bạn.

Chế Độ Dự Báo

GA3

GA3 cung cấp chế độ dự báo để giúp bạn dự đoán hiệu suất trong tương lai của trang web hoặc ứng dụng của mình. Chế độ dự báo dựa trên dữ liệu lịch sử của bạn để tạo ra dự đoán về tương lai.

Chế độ dự báo GA3 có một số hạn chế, bao gồm:

  • Nó chỉ dựa trên dữ liệu lịch sử của bạn, có nghĩa là nó không thể dự đoán các xu hướng mới hoặc các yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của bạn.
  • Nó có thể không chính xác, đặc biệt nếu dữ liệu lịch sử của bạn không đầy đủ hoặc không đại diện.

Cả GA3 và GA4 đều cung cấp chế độ dự báo để giúp bạn dự đoán hiệu suất trong tương lai của trang web hoặc ứng dụng của mình. Tuy nhiên, GA4 cung cấp chế độ dự báo chính xác và linh hoạt hơn.

Khả Năng Mở Rộng (Scalability)

GA4

Thiết kế để mở rộng linh hoạt và đáp ứng tốt với các yêu cầu phức tạp của các doanh nghiệp lớn.

GA4 được thiết kế để mở rộng hơn GA3. Nó có thể được sử dụng để thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm các trang web, ứng dụng, thiết bị, dữ liệu từ các nguồn bên ngoài và dữ liệu từ các đối tác của Google.

Khả Năng Mở Rộng

GA3

Phù hợp với nhiều doanh nghiệp nhỏ đến trung bình, nhưng có thể gặp khó khăn khi đối mặt với quy mô lớn.

GA3 được thiết kế để theo dõi dữ liệu từ các trang web và ứng dụng. Nó có thể được mở rộng để bao gồm các nguồn dữ liệu khác, chẳng hạn như dữ liệu từ các nguồn bên ngoài, nhưng điều này đòi hỏi các kỹ năng kỹ thuật và kiến thức chuyên môn.

Cả GA3 và GA4 đều có thể được mở rộng để bao gồm các nguồn dữ liệu khác nhau. Tuy nhiên, GA4 được thiết kế để mở rộng hơn GA3, khiến nó trở thành lựa chọn tốt hơn cho các doanh nghiệp cần theo dõi dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.

Hãy theo dõi Laratech.com.vn để có thể cập nhật thêm nhiều kiến thức hữu ích khác nhé!

Đánh giá

Có thể bạn sẽ thích

5 bước đầu để lập mục tiêu đầu tư bất động sản

5 bước đầu để lập mục tiêu đầu tư bất động sản

Lập mục tiêu rõ ràng và kế hoạch chi tiết sẽ giúp bạn đầu tư bất động sản thành công.
Tác giả: Phương Chi Phương Chi 6 Th3 2024
Thuế thu nhập cá nhân là gì? Cách để tính thuế thu nhập cá nhân năm 2024

Thuế thu nhập cá nhân là gì? Cách để tính thuế thu nhập cá nhân năm 2024

Thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế được áp dụng đối với thu nhập mà cá nhân kiếm được từ các nguồn khác nhau như lương, lợi nhuận từ kinh doanh, tiền lãi từ tiết kiệm, và các khoản thu nhập khác.
Tác giả: Phương Chi Phương Chi 6 Th3 2024
Bất động sản thương mại là gì? Những tiềm năng mà bất động sản thương mại mang lại trong năm 2024

Bất động sản thương mại là gì? Những tiềm năng mà bất động sản thương mại mang lại trong năm 2024

Bất động sản thương mại là một loại bất động sản được sử dụng cho mục đích thương mại hoặc kinh doanh.
Tác giả: Phương Chi Phương Chi 5 Th3 2024
Top 10 chỉ số để đánh giá hiệu marketing chỉnh xát nhất năm 2024

Top 10 chỉ số để đánh giá hiệu marketing chỉnh xát nhất năm 2024

Bằng cách kết hợp và phân tích các chỉ số này, doanh nghiệp có thể đánh giá hiệu quả của chiến lược marketing của mình
Tác giả: Phương Chi Phương Chi 29 Th2 2024
CSAT là gì? Cách đo lường và cải thiện trải nghiệp của khách hàng hiêu quả

CSAT là gì? Cách đo lường và cải thiện trải nghiệp của khách hàng hiêu quả

CSAT là viết tắt của "Customer Satisfaction Score" trong tiếng Anh, nghĩa là "Chỉ số Sự hài lòng của Khách hàng".
Tác giả: Phương Chi Phương Chi 29 Th2 2024
GMV là gì? Ý nghĩa và tầm quan trọng của chỉ số GMV trong thương mại điện tử

GMV là gì? Ý nghĩa và tầm quan trọng của chỉ số GMV trong thương mại điện tử

GMV là viết tắt của "Gross Merchandise Value" trong tiếng Anh, có nghĩa là "Giá trị hàng hóa gộp" hoặc "Tổng giá trị hàng hóa"
Tác giả: Phương Chi Phương Chi 28 Th2 2024