Liên hệ

So sánh sự khác biệt của GA4 và GA3

Đánh giá
So sánh sự khác biệt của GA4 và GA3

GA4 và GA3 là hai phiên bản của Google Analytics, nền tảng phân tích dữ liệu web và ứng dụng của Google. Cả hai đều cung cấp các tính năng và báo cáo giúp bạn hiểu rõ hơn về cách người dùng tương tác với trang web hoặc ứng dụng của mình. Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt chính giữa hai phiên bản này

Thu Thập Dữ Liệu

GA4

Tập trung vào thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn và thiết bị khác nhau, theo dõi người dùng qua nhiều thiết bị.

GA4 sử dụng mô hình dựa trên sự kiện để thu thập dữ liệu. Một sự kiện là một hành động cụ thể mà người dùng thực hiện, chẳng hạn như nhấp vào liên kết, tải xuống tài liệu hoặc mua hàng. GA4 thu thập dữ liệu về các sự kiện của người dùng, chẳng hạn như loại sự kiện, thời điểm sự kiện xảy ra và dữ liệu liên quan đến sự kiện.

GA4 thu thập dữ liệu bằng cách thêm mã thẻ vào trang web hoặc ứng dụng của bạn. Mã thẻ này sẽ gửi dữ liệu đến máy chủ của Google Analytics.

Thu Thập Dữ Liệu

GA3

Thường chỉ theo dõi trang web trên máy tính và sử dụng mã theo dõi Universal Analytics.

GA3 sử dụng mô hình dựa trên phiên để thu thập dữ liệu. Một phiên được định nghĩa là một chuỗi tương tác của người dùng với trang web hoặc ứng dụng của bạn trong vòng 30 phút. GA3 thu thập dữ liệu về các phiên của người dùng, chẳng hạn như số lượt xem trang, thời lượng phiên và nguồn lưu lượng truy cập.

GA3 thu thập dữ liệu bằng cách thêm mã theo dõi vào trang web hoặc ứng dụng của bạn. Mã theo dõi này sẽ gửi dữ liệu đến máy chủ của Google Analytics.

GA3 và GA4 đều thu thập dữ liệu về cách người dùng tương tác với trang web hoặc ứng dụng của bạn. Tuy nhiên, GA4 sử dụng một mô hình dữ liệu dựa trên sự kiện, trong khi GA3 sử dụng một mô hình dữ liệu dựa trên phiên. Điều này có nghĩa là GA4 thu thập dữ liệu chi tiết hơn về cách người dùng tương tác với trang web hoặc ứng dụng của bạn.

Sự Kiện và Đối Tượng (Events and Objects)

GA4

Tích hợp sự kiện và đối tượng (events and objects) để theo dõi mọi tương tác của người dùng với trang web hoặc ứng dụng.

Trong GA4, sự kiện được định nghĩa là một hành động cụ thể mà người dùng thực hiện trên trang web hoặc ứng dụng của bạn, bao gồm cả các hành động xảy ra ngoài trang web hoặc ứng dụng của bạn. GA4 cũng cho phép bạn thu thập dữ liệu chi tiết hơn về các sự kiện, chẳng hạn như dữ liệu liên quan đến sự kiện.

Sự Kiện và Đối Tượng

GA3

Sử dụng các sự kiện và mục (events and items) trong ngữ cảnh của eCommerce, như xem sản phẩm hoặc thực hiện mua hàng.

Trong GA3, sự kiện được định nghĩa là một hành động cụ thể mà người dùng thực hiện trên trang web hoặc ứng dụng của bạn. Tuy nhiên, GA3 có một số hạn chế đối với cách sự kiện được định nghĩa và thu thập. Ví dụ: GA3 không cho phép bạn thu thập dữ liệu về các sự kiện xảy ra ngoài trang web hoặc ứng dụng của bạn.

Thiết Lập Mục Tiêu (Goal Configuration)

GA4

Sử dụng sự kiện để theo dõi và đo lường mục tiêu.

Trong GA4, mục tiêu được định nghĩa là một sự kiện cụ thể mà bạn muốn người dùng thực hiện trên trang web hoặc ứng dụng của mình. Mục tiêu có thể là một hành động đơn giản, chẳng hạn như nhấp vào liên kết hoặc tải xuống tài liệu, hoặc một hành động phức tạp hơn, chẳng hạn như mua hàng hoặc đăng ký nhận bản tin.

Thiết Lập Mục Tiêu

GA3

Sử dụng cấu hình mục tiêu trực tiếp trong giao diện quản trị.

Trong GA3, mục tiêu được định nghĩa là một hành động cụ thể mà bạn muốn người dùng thực hiện trên trang web hoặc ứng dụng của mình. Mục tiêu có thể là một hành động đơn giản, chẳng hạn như nhấp vào liên kết hoặc tải xuống tài liệu, hoặc một hành động phức tạp hơn, chẳng hạn như mua hàng hoặc đăng ký nhận bản tin.

GA3 và GA4 đều cho phép bạn thiết lập mục tiêu để theo dõi hiệu suất của trang web hoặc ứng dụng của mình. Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt chính giữa cách hai nền tảng định nghĩa và thiết lập mục tiêu.

Chạy Quảng Cáo (Advertising Features)

GA4

Tích hợp chặt chẽ với Google Ads và cung cấp tính năng quảng cáo mạnh mẽ hơn.

GA4 cũng cung cấp một số tính năng để giúp bạn chạy quảng cáo hiệu quả, bao gồm:

  • Báo cáo về hiệu suất quảng cáo: GA4 cung cấp báo cáo về hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo của bạn, tương tự như GA3.
  • Tối ưu hóa quảng cáo: GA4 cung cấp các tính năng giúp bạn tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo của mình, tương tự như GA3.
  • Tính năng phân khúc: GA4 cung cấp các tính năng phân khúc giúp bạn nhắm mục tiêu các chiến dịch quảng cáo của mình đến các đối tượng cụ thể, tương tự như GA3.

Chạy Quảng Cáo

GA3

Cũng tích hợp với Google Ads nhưng có một số hạn chế về tính năng quảng cáo so với GA4.

GA3 cung cấp một số tính năng để giúp bạn chạy quảng cáo hiệu quả, bao gồm:

  • Báo cáo về hiệu suất quảng cáo: GA3 cung cấp báo cáo về hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo của bạn, bao gồm số lượt xem, số nhấp chuột, tỷ lệ nhấp chuột và chi phí.
  • Tối ưu hóa quảng cáo: GA3 cung cấp các tính năng giúp bạn tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo của mình, chẳng hạn như tối ưu hóa theo mục tiêu và tối ưu hóa theo ngân sách.
  • Tính năng phân khúc: GA3 cung cấp các tính năng phân khúc giúp bạn nhắm mục tiêu các chiến dịch quảng cáo của mình đến các đối tượng cụ thể.

GA3 và GA4 đều cung cấp các tính năng để giúp bạn chạy quảng cáo hiệu quả. Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt nhỏ giữa cách hai nền tảng cung cấp các tính năng này.

Chế Độ Dự Báo (Predictive Metrics)

GA4

Tích hợp các số liệu dự báo để giúp dự đoán hiệu suất trong tương lai.

GA4 cũng cung cấp chế độ dự báo để giúp bạn dự đoán hiệu suất trong tương lai của trang web hoặc ứng dụng của mình. Chế độ dự báo GA4 dựa trên dữ liệu lịch sử của bạn, cũng như các yếu tố khác như xu hướng thị trường và dữ liệu từ các nguồn bên ngoài.

Chế độ dự báo GA4 có một số ưu điểm so với GA3, bao gồm:

  • Nó chính xác hơn vì nó dựa trên nhiều nguồn dữ liệu hơn.
  • Nó linh hoạt hơn vì nó có thể dự đoán các xu hướng mới và các yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của bạn.

Chế Độ Dự Báo

GA3

GA3 cung cấp chế độ dự báo để giúp bạn dự đoán hiệu suất trong tương lai của trang web hoặc ứng dụng của mình. Chế độ dự báo dựa trên dữ liệu lịch sử của bạn để tạo ra dự đoán về tương lai.

Chế độ dự báo GA3 có một số hạn chế, bao gồm:

  • Nó chỉ dựa trên dữ liệu lịch sử của bạn, có nghĩa là nó không thể dự đoán các xu hướng mới hoặc các yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của bạn.
  • Nó có thể không chính xác, đặc biệt nếu dữ liệu lịch sử của bạn không đầy đủ hoặc không đại diện.

Cả GA3 và GA4 đều cung cấp chế độ dự báo để giúp bạn dự đoán hiệu suất trong tương lai của trang web hoặc ứng dụng của mình. Tuy nhiên, GA4 cung cấp chế độ dự báo chính xác và linh hoạt hơn.

Khả Năng Mở Rộng (Scalability)

GA4

Thiết kế để mở rộng linh hoạt và đáp ứng tốt với các yêu cầu phức tạp của các doanh nghiệp lớn.

GA4 được thiết kế để mở rộng hơn GA3. Nó có thể được sử dụng để thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm các trang web, ứng dụng, thiết bị, dữ liệu từ các nguồn bên ngoài và dữ liệu từ các đối tác của Google.

Khả Năng Mở Rộng

GA3

Phù hợp với nhiều doanh nghiệp nhỏ đến trung bình, nhưng có thể gặp khó khăn khi đối mặt với quy mô lớn.

GA3 được thiết kế để theo dõi dữ liệu từ các trang web và ứng dụng. Nó có thể được mở rộng để bao gồm các nguồn dữ liệu khác, chẳng hạn như dữ liệu từ các nguồn bên ngoài, nhưng điều này đòi hỏi các kỹ năng kỹ thuật và kiến thức chuyên môn.

Cả GA3 và GA4 đều có thể được mở rộng để bao gồm các nguồn dữ liệu khác nhau. Tuy nhiên, GA4 được thiết kế để mở rộng hơn GA3, khiến nó trở thành lựa chọn tốt hơn cho các doanh nghiệp cần theo dõi dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.

Hãy theo dõi Laratech.com.vn để có thể cập nhật thêm nhiều kiến thức hữu ích khác nhé!

Đánh giá

Có thể bạn sẽ thích

.Net là gì? những kiến thức cơ bản về .Net cho người mới bắt đầu

.Net là gì? những kiến thức cơ bản về .Net cho người mới bắt đầu

NET là một nền tảng phần mềm được phát triển bởi Microsoft, hỗ trợ việc phát triển và chạy ứng dụng trên nhiều hệ điều hành và framework khác nhau.
Tác giả: Phương Chi Phương Chi 9 Th12 2023
Agile là gì? Những lợi ích mang lại khi áp dụng mô hình Agile trong quản lý dự án

Agile là gì? Những lợi ích mang lại khi áp dụng mô hình Agile trong quản lý dự án

Phương pháp Agile được thiết kế để đối phó với sự không chắc chắn và thay đổi thường xuyên trong quá trình phát triển sản phẩm.
Tác giả: Phương Chi Phương Chi 9 Th12 2023
Time-Lapse là gì? 7 bí quyết giúp bạn quay video Time-Lapse đẹp

Time-Lapse là gì? 7 bí quyết giúp bạn quay video Time-Lapse đẹp

Time-lapse là một kỹ thuật trong nhiếp ảnh và quay phim, nơi các hình ảnh hoặc cảnh quay được ghi lại ở một tốc độ thấp, sau đó được chơi lại ở một tốc độ cao.
Tác giả: Phương Chi Phương Chi 8 Th12 2023
E-learning là gì? Những điều bạn nên biết về Hẹ thống E-learning

E-learning là gì? Những điều bạn nên biết về Hẹ thống E-learning

E-learning mang lại sự linh hoạt cho người học, cho phép họ tự quản lý thời gian học tập và tiếp cận nguồn lực giáo dục từ khắp nơi trên thế giới.
Tác giả: Phương Chi Phương Chi 8 Th12 2023
Mô hình MVC là gì? Vai trò và cách thức hoạt động của cách thành phần trong mô hình MVC

Mô hình MVC là gì? Vai trò và cách thức hoạt động của cách thành phần trong mô hình MVC

Mô hình MVC (Model-View-Controller) là một kiến trúc phần mềm được sử dụng để tổ chức và phân chia logic của ứng dụng thành ba thành phần chính: Model (Mô hình), View (Giao diện), và Controller (Bộ điều khiển). Mô hình này giúp tăng tính linh hoạt, bảo dưỡng, và mở rộng của hệ thống.
Tác giả: Phương Chi Phương Chi 7 Th12 2023
Webinar là gì ?cách sử dụng webinar trong hội thảo trực tuyến hiệu quả?

Webinar là gì ?cách sử dụng webinar trong hội thảo trực tuyến hiệu quả?

Webinar là một cụm từ viết tắt của "web seminar" (hội thảo trực tuyến), đó là một hình thức giao tiếp trực tuyến giữa người thuyết trình và người tham gia qua internet.
Tác giả: Phương Chi Phương Chi 7 Th12 2023