Liên hệ

Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang Điều khoản Sử dụng cho Website của chúng tôi. Trang này sẽ quy định các điều khoản và điều kiện mà bạn cần tuân thủ khi truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sau đây.

Việc sử dụng trang web của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ những điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, hình ảnh, biểu đồ, đồ họa, logo, biểu tượng và mã nguồn, trên trang web này thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc các bên thứ ba được chúng tôi cấp phép.

Bạn không được sao chép, tái sản xuất, phân phối, truyền tải, công bố công khai, chỉnh sửa hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng.

Sử dụng trang web

Bạn có quyền truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bạn không được sử dụng trang web để truyền tải, phân phối hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung vi phạm pháp luật, đồi trụy, đe dọa, phỉ báng hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

Bạn cần tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành khi sử dụng trang web và không được thực hiện bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào trên trang web của chúng tôi.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt

hại nào phát sinh do việc truyền tải thông tin qua internet. Bạn chịu trách nhiệm duy nhất về việc bảo vệ thông tin cá nhân của mình và sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp khi truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi.

Liên kết đến trang web bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Những liên kết này được cung cấp chỉ nhằm mục đích tiện ích và tham khảo. Chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba này. Bạn sử dụng các liên kết này hoàn toàn trên quyền riêng của mình và chịu trách nhiệm khi truy cập và sử dụng các trang web đó.

Bảo vệ quyền lợi của chúng tôi

Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc giới hạn quyền truy cập và sử dụng trang web của bạn nếu chúng tôi cho rằng bạn vi phạm các điều khoản trong Trang Điều khoản Sử dụng này.

Chúng tôi có quyền thay đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động của trang web mà không cần thông báo trước và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc thay đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động đó.

Miễn trừ trách nhiệm

Trang web được cung cấp “như đã có” và “như sẵn có”. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ sự bảo đảm hay cam kết nào về tính chính xác, đáng tin cậy, hoàn thiện hoặc phù hợp với mục đích sử dụng cụ thể.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc truy cập hoặc sử dụng trang web, bao gồm nhưng không giới hạn đến thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc hậu quả phát sinh từ việc truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi.

Sự thay đổi của Điều khoản Sử dụng

Chúng tôi có quyền thay đổi và cập nhật Trang Điều khoản Sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào mà chúng tôi cho là thích hợp. Những thay đổi này có hiệu lực ngay lập tức sau khi được công bố trên trang web. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ các điều khoản đã thay đổi.

Luật áp dụng

Trang Điều khoản Sử dụng này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của quốc gia nơi trang web được vận hành. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến Trang Điều khoản Sử dụng này sẽ được đưa ra tại tòa án có thẩm quyền tại quốc gia đó.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc khiếu nại liên quan đến Trang Điều khoản Sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.

Xin chân thành cảm ơn bạn đã đọc và hiểu rõ Trang Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.