Liên hệ

Bảo hiểm là gì? Có bao nhiêu loại bảo hiểm hiện nay?

Đánh giá
Bảo hiểm là gì? Có bao nhiêu loại bảo hiểm hiện nay?

Bảo hiểm là gì?

Bảo hiểm là một phương thức bảo vệ tài chính trước những rủi ro có thể xảy ra trong cuộc sống. Khi tham gia bảo hiểm, bạn sẽ đóng góp một khoản phí nhất định (phí bảo hiểm) cho công ty bảo hiểm. Đổi lại, công ty bảo hiểm sẽ cam kết chi trả một khoản tiền (trợ cấp bảo hiểm) cho bạn hoặc người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Bảo hiểm là một hình thức tài chính mà người mua bảo hiểm (người được bảo hiểm) trả một khoản tiền gọi là phí bảo hiểm cho một công ty bảo hiểm. Trong trường hợp xảy ra các sự kiện không mong muốn, như tai nạn, bệnh tật, tổn thất tài sản, hoặc cái chết, công ty bảo hiểm sẽ thanh toán một khoản tiền đền bù hoặc cung cấp các dịch vụ khác cho người được bảo hiểm, dựa trên điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm. Bảo hiểm giúp giảm thiểu rủi ro tài chính và bảo vệ tài sản, sức khỏe và cuộc sống của người mua bảo hiểm.

Có hai nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm:

 • Hợp tác: Nhiều người cùng góp phần để chia sẻ rủi ro với nhau.
 • Bù đắp: Khi xảy ra rủi ro, người tham gia bảo hiểm sẽ được bù đắp một phần hoặc toàn bộ tổn thất tài chính.

Có nhiều loại hình bảo hiểm khác nhau, bao gồm:

 • Bảo hiểm nhân thọ: Bảo vệ tài chính cho người được bảo hiểm và gia đình trong trường hợp rủi ro về sức khỏe, tai nạn hoặc tử vong.
 • Bảo hiểm y tế: Chi trả cho các chi phí y tế khi người được bảo hiểm bị ốm hoặc tai nạn.
 • Bảo hiểm phi nhân thọ: Bảo vệ tài sản và trách nhiệm pháp lý của người tham gia bảo hiểm.

Lợi ích của bảo hiểm:

 • Bảo vệ tài chính: Giúp bạn và gia đình tránh khỏi gánh nặng tài chính khi gặp rủi ro.
 • An tâm tinh thần: Giúp bạn an tâm hơn về tương lai.
 • Lập kế hoạch tài chính: Giúp bạn tiết kiệm và lập kế hoạch tài chính cho tương lai.

Khi tham gia bảo hiểm, bạn cần lưu ý:

 • Lựa chọn loại hình bảo hiểm phù hợp với nhu cầu: Cần xác định rõ nhu cầu bảo vệ của bản thân và gia đình để lựa chọn loại hình bảo hiểm phù hợp.
 • So sánh các sản phẩm bảo hiểm: Cần so sánh các sản phẩm bảo hiểm khác nhau về quyền lợi, mức phí và điều khoản bảo hiểm trước khi quyết định tham gia.
 • Đọc kỹ hợp đồng bảo hiểm: Cần đọc kỹ hợp đồng bảo hiểm để hiểu rõ các quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Bảo hiểm là gì?

Kết luận:

Bảo hiểm là một công cụ tài chính quan trọng giúp bạn bảo vệ bản thân và gia đình trước những rủi ro trong cuộc sống. Hãy lựa chọn loại hình bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của bạn để có thể an tâm hơn về tương lai.

Có bao nhiêu loại bảo hiểm hiện nay?

Hiện nay, có rất nhiều loại bảo hiểm khác nhau, được phân loại theo nhiều tiêu chí. Dưới đây là một số cách phân loại phổ biến:

Theo tính chất bắt buộc

Bảo hiểm bắt buộc

Là loại hình bảo hiểm mà theo quy định của pháp luật, mọi cá nhân, tổ chức đều phải tham gia.

Ví dụ:

 • Bảo hiểm ô tô: Bảo vệ ô tô của bạn khỏi tổn thất do tai nạn hoặc các sự kiện khác như mất cắp, hỏng hóc.
 • Bảo hiểm y tế: Cung cấp bảo vệ cho chi phí y tế của bạn, bao gồm cả viện phí và chi phí liên quan đến bệnh tật và thương tích.
 • Bảo hiểm sức khỏe nhóm: Loại bảo hiểm được doanh nghiệp mua cho nhân viên của mình để cung cấp bảo vệ sức khỏe cho họ.

Bảo hiểm tự nguyện

Là loại hình bảo hiểm mà cá nhân, tổ chức tự nguyện tham gia theo nhu cầu và khả năng của mình.

Ví dụ:

 • Bảo hiểm nhân thọ: Cung cấp tiền đền bù cho gia đình của bạn trong trường hợp bạn qua đời, hoặc một khoản tiền lợi ích nếu bạn sống sót đến một tuổi nhất định.
 • Bảo hiểm du lịch: Cung cấp bảo vệ cho các chuyến du lịch của bạn, bao gồm việc hủy bỏ, mất hành lý, và trợ giúp y tế khi ở nước ngoài.

Theo đối tượng bảo hiểm

 • Bảo hiểm cá nhân: Bảo vệ cho một cá nhân cụ thể.
 • Bảo hiểm nhóm: Bảo vệ cho một nhóm người, thường là tập thể cán bộ, nhân viên của một doanh nghiệp.

Theo lĩnh vực bảo vệ

 • Bảo hiểm nhân thọ: Bảo vệ con người trước những rủi ro về sức khỏe, tai nạn, tử vong.
 • Bảo hiểm phi nhân thọ: Bảo vệ tài sản và trách nhiệm pháp lý của con người.

Bảo hiểm là gì? Có bao nhiêu loại bảo hiểm hiện nay?

Theo phạm vi bảo hiểm

 • Bảo hiểm toàn diện: Bảo vệ tất cả các rủi ro liên quan đến đối tượng bảo hiểm.
 • Bảo hiểm một phần: Chỉ bảo vệ một số rủi ro nhất định liên quan đến đối tượng bảo hiểm.

Ngoài ra, còn có thể phân loại bảo hiểm theo các tiêu chí khác như:

 • Thời hạn bảo hiểm: Bảo hiểm ngắn hạn, bảo hiểm dài hạn.
 • Hình thức bảo hiểm: Bảo hiểm truyền thống, bảo hiểm liên kết đơn vị.

Do có nhiều loại hình bảo hiểm khác nhau nên rất khó để thống kê chính xác số lượng các loại bảo hiểm hiện nay. Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo danh sách các loại bảo hiểm phổ biến tại Việt Nam sau đây:

Bảo hiểm nhân thọ

 • Bảo hiểm sinh kỳ
 • Bảo hiểm tử kỳ
 • Bảo hiểm hỗn hợp
 • Bảo hiểm trả tiền định kỳ
 • Bảo hiểm liên kết đầu tư
 • Bảo hiểm hưu trí
 • Bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm phi nhân thọ:

 • Bảo hiểm xe cơ giới
 • Bảo hiểm tài sản
 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự
 • Bảo hiểm du lịch
 • Bảo hiểm hàng hải
 • Bảo hiểm tín dụng
 • Bảo hiểm sinh viên
 • Bảo hiểm nông nghiệp

Có bao nhiêu loại bảo hiểm hiện nay?

Những hạn chế khi tham gia bảo hiểm

Phí bảo hiểm

 • Phí bảo hiểm là một khoản chi phí cố định mà bạn phải đóng hàng tháng hoặc hàng năm. Phí bảo hiểm có thể cao, đặc biệt là đối với những người có tuổi, có bệnh nền hoặc tham gia bảo hiểm với mức quyền lợi cao.
 • Nếu bạn không thể đóng phí bảo hiểm đúng hạn, hợp đồng bảo hiểm của bạn có thể bị hủy bỏ và bạn sẽ mất tất cả các quyền lợi bảo hiểm.

Điều khoản bảo hiểm

 • Hợp đồng bảo hiểm có thể chứa nhiều điều khoản và điều kiện mà bạn cần phải hiểu rõ trước khi tham gia. Nếu bạn không hiểu rõ các điều khoản này, bạn có thể gặp khó khăn khi yêu cầu bồi thường bảo hiểm.
 • Một số hợp đồng bảo hiểm có thể có thời gian chờ đợi (waiting period) trước khi bạn được hưởng quyền lợi bảo hiểm. Ví dụ, bạn có thể phải chờ 3 tháng sau khi tham gia bảo hiểm mới được hưởng quyền lợi bảo hiểm thai sản.
 • Một số hợp đồng bảo hiểm có thể có các khoản loại trừ (exclusion) đối với một số trường hợp rủi ro nhất định. Ví dụ, hợp đồng bảo hiểm du lịch có thể không chi trả cho các chi phí y tế do tai nạn thể thao mạo hiểm.

Quy trình bồi thường bảo hiểm

 • Quy trình bồi thường bảo hiểm có thể phức tạp và tốn thời gian. Bạn cần phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của công ty bảo hiểm.
 • Công ty bảo hiểm có thể từ chối bồi thường bảo hiểm nếu bạn không đáp ứng các điều kiện trong hợp đồng bảo hiểm.

Bảo hiểm là gì? Có bao nhiêu loại bảo hiểm hiện nay?

Rủi ro đầu tư

 • Một số loại hình bảo hiểm, như bảo hiểm liên kết đơn vị, có yếu tố đầu tư. Giá trị tài khoản bảo hiểm của bạn có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào hiệu quả hoạt động của thị trường tài chính.
 • Bạn có thể mất tiền nếu giá trị tài khoản bảo hiểm của bạn giảm xuống dưới mức phí bảo hiểm mà bạn đã đóng.

Lời khuyên:

 • Khi tham gia bảo hiểm, bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố trên để đảm bảo rằng bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của bạn.
 • Bạn nên đọc kỹ hợp đồng bảo hiểm để hiểu rõ các quyền lợi và nghĩa vụ của mình.
 • Bạn nên tham khảo ý kiến của tư vấn viên bảo hiểm để được tư vấn lựa chọn loại hình bảo hiểm phù hợp.

Hãy theo dõi Laratech.com.vn để có thể cập nhật thêm nhiều kiến thức hữu ích khác nhé!

Đánh giá

Có thể bạn sẽ thích

Bảo hiểm xã hội là gì? Doanh nghiệp có bắt buộc đóng BHXH cho người lao động không?

Bảo hiểm xã hội là gì? Doanh nghiệp có bắt buộc đóng BHXH cho người lao động không?

Bảo hiểm xã hội là một hệ thống bảo hiểm do nhà nước tổ chức và quản lý nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động và gia đình họ trong các trường hợp như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, nghỉ hưu và tử tuất
Tác giả: Phương Chi Phương Chi 15 Th5 2024
Tự do tài chính là gì? Những yếu tố quyết đinh để đạt được tự do

Tự do tài chính là gì? Những yếu tố quyết đinh để đạt được tự do

Tự do tài chính là trạng thái mà một người có đủ tài sản và nguồn thu nhập thụ động để có thể trang trải mọi chi phí sinh hoạt mà không cần phải làm việc một cách bắt buộc
Tác giả: Phương Chi Phương Chi 15 Th5 2024
Bảo hiểm Tai nạn là gì? Tại sao bạn nên mua bảo hiểm tai nạn?

Bảo hiểm Tai nạn là gì? Tại sao bạn nên mua bảo hiểm tai nạn?

Bảo hiểm tai nạn là một loại bảo hiểm cá nhân được thiết kế để cung cấp bảo vệ cho người được bảo hiểm trong trường hợp gặp tai nạn gây ra tử vong hoặc thương tích vĩnh viễn, hoặc trong một số trường hợp, thương tích tạm thời.
Tác giả: Phương Chi Phương Chi 8 Th3 2024
Thuế tiêu thụ đặc biệt là gì? Những đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệt là gì? Những đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế áp dụng lên các mặt hàng cụ thể hoặc các hoạt động kinh doanh nhất định mà chính phủ xem xét là có tác động đặc biệt đến môi trường, sức khỏe, an ninh hay các lĩnh vực khác của xã hội.
Tác giả: Phương Chi Phương Chi 8 Th3 2024
5 bước đầu để lập mục tiêu đầu tư bất động sản

5 bước đầu để lập mục tiêu đầu tư bất động sản

Lập mục tiêu rõ ràng và kế hoạch chi tiết sẽ giúp bạn đầu tư bất động sản thành công.
Tác giả: Phương Chi Phương Chi 6 Th3 2024
Thuế thu nhập cá nhân là gì? Cách để tính thuế thu nhập cá nhân năm 2024

Thuế thu nhập cá nhân là gì? Cách để tính thuế thu nhập cá nhân năm 2024

Thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế được áp dụng đối với thu nhập mà cá nhân kiếm được từ các nguồn khác nhau như lương, lợi nhuận từ kinh doanh, tiền lãi từ tiết kiệm, và các khoản thu nhập khác.
Tác giả: Phương Chi Phương Chi 6 Th3 2024