Liên hệ
Bảo hiểm là gì? Có bao nhiêu loại bảo hiểm hiện nay?

Bảo hiểm là gì? Có bao nhiêu loại bảo hiểm hiện nay?

Bảo hiểm là một hình thức tài chính mà người mua bảo hiểm (người được bảo hiểm) trả một khoản tiền gọi là phí bảo hiểm cho một công ty bảo hiểm
Tác giả: Phương Chi Phương Chi 4 Th3 2024