Liên hệ

Thuế thu nhập cá nhân là gì? Cách để tính thuế thu nhập cá nhân năm 2024

Đánh giá
Thuế thu nhập cá nhân là gì? Cách để tính thuế thu nhập cá nhân năm 2024

Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là khoản tiền bắt buộc mà cá nhân có thu nhập phải nộp cho ngân sách nhà nước sau khi đã được trừ các khoản miễn thuế và giảm trừ gia cảnh.

Thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế được áp dụng đối với thu nhập mà cá nhân kiếm được từ các nguồn khác nhau như lương, lợi nhuận từ kinh doanh, tiền lãi từ tiết kiệm, và các khoản thu nhập khác. Thuế thu nhập cá nhân thường được tính dựa trên mức thu nhập của cá nhân và có thể được điều chỉnh thông qua các khoản miễn, giảm trừ và ưu đãi thuế. Các quốc gia thường áp dụng các luật thuế thu nhập cá nhân để thu thu nhập từ cá nhân để tài trợ cho các dự án và dịch vụ công cộng như giáo dục, y tế và hạ tầng.

Đối tượng nộp thuế TNCN:

 • Cá nhân cư trú: Là cá nhân có hộ khẩu thường trú hoặc có nơi làm việc ổn định tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế.
 • Cá nhân không cư trú: Là cá nhân không có hộ khẩu thường trú và không có nơi làm việc ổn định tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế nhưng có thu nhập từ Việt Nam.

Thu nhập chịu thuế TNCN:

 • Tiền lương, tiền công: Bao gồm tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thâm niên nghề, tiền công lao động, v.v.
 • Thu nhập từ kinh doanh: Bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, cổ phiếu, chứng khoán; v.v.
 • Thu nhập từ tiền cho vay: Bao gồm lãi tiền cho vay, tiền lãi từ các khoản đầu tư, v.v.
 • Thu nhập từ hoạt động khác: Bao gồm thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thu nhập từ hoạt động cá cược, trúng thưởng, v.v.

Mức thuế suất TNCN:

Mức thuế suất TNCN áp dụng cho cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú là khác nhau.

Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Đối với cá nhân cư trú:

 • Thu nhập chịu thuế đến 60 triệu đồng/năm: 5%.
 • Thu nhập chịu thuế từ 60 triệu đồng đến 120 triệu đồng/năm: 10%.
 • Thu nhập chịu thuế từ 120 triệu đồng đến 210 triệu đồng/năm: 15%.
 • Thu nhập chịu thuế từ 210 triệu đồng đến 384 triệu đồng/năm: 20%.
 • Thu nhập chịu thuế từ 384 triệu đồng đến 624 triệu đồng/năm: 25%.
 • Thu nhập chịu thuế từ 624 triệu đồng/năm trở lên: 30%.

Đối với cá nhân không cư trú:

 • Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công: 20%.
 • Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, cổ phiếu, chứng khoán: 20%.
 • Thu nhập chịu thuế từ các khoản thu nhập khác: 20%.

Khấu trừ thuế TNCN:

Miễn thuế: Mức miễn thuế TNCN hiện nay là 11 triệu đồng/tháng.

Giảm trừ gia cảnh:

 • Người phụ thuộc: 4 triệu đồng/người/tháng.
 • Vợ/chồng: 4 triệu đồng/tháng.
 • Bản thân: 1,6 triệu đồng/tháng.

Cách tính thuế TNCN:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất

Ví dụ:

Anh A có thu nhập từ tiền lương là 15 triệu đồng/tháng.

Mức miễn thuế: 11 triệu đồng/tháng.

Mức giảm trừ gia cảnh:

 • Vợ/chồng: 4 triệu đồng/tháng.
 • 2 con: 4 triệu đồng/con/tháng = 8 triệu đồng/tháng.
 • Bản thân: 1,6 triệu đồng/tháng.

Tổng mức giảm trừ: 13,6 triệu đồng/tháng.

Thu nhập chịu thuế: 15 triệu đồng/tháng – 13,6 triệu đồng/tháng = 1,4 triệu đồng/tháng.

Thuế TNCN phải nộp: 1,4 triệu đồng/tháng x 5% = 70.000 đồng/tháng.

Thời hạn nộp thuế:

 • Nộp hàng tháng: đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công.
 • Nộp quý: đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh, hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ…
 • Nộp một lần trong năm: đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lãi, tiền cho vay, thu nhập từ hoạt động khác…

Lưu ý:

 • Các quy định về thuế TNCN có thể thay đổi theo thời gian. Do vậy, bạn nên cập nhật thông tin mới nhất từ cơ quan thuế hoặc các nguồn tin uy tín.
 • Bạn có thể sử dụng các công cụ tính thuế TNCN trực tuyến để tính toán số thuế phải nộp một cách nhanh chóng và chính xác.

Cách để tính thuế thu nhập cá nhân năm 2024

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2024:

Xác định thu nhập chịu thuế

Đầu tiên, bạn cần tính toán tổng thu nhập của mình từ các nguồn khác nhau như lương, lợi nhuận từ kinh doanh, tiền lãi từ tiết kiệm và các khoản thu nhập khác.

Đối với tiền lương, tiền công:

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công – Các khoản miễn thuế – Các khoản giảm trừ gia cảnh.

Đối với các nguồn thu nhập khác:

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập từ các nguồn khác – Các khoản miễn thuế

Cách để tính thuế thu nhập cá nhân năm 2024

Lưu ý:

Mức miễn thuế năm 2024:

 • Bản thân: 4 triệu đồng/tháng.
 • Vợ/chồng: 1,6 triệu đồng/tháng.
 • Con: 1 triệu đồng/tháng/con (tối đa 3 con).

Mức giảm trừ gia cảnh năm 2024:

Người phụ thuộc (bố mẹ, ông bà, cha mẹ vợ/chồng): 800.000 đồng/tháng/người.

Các khoản được trừ khác:

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc; bảo hiểm tự nguyện (chi tiết theo quy định).

Áp dụng thuế suất

Ví dụ: 

Anh A có thu nhập từ tiền lương là 10 triệu đồng/tháng. Anh A có vợ và 2 con nhỏ.

Xác định thu nhập chịu thuế:

 • Miễn thuế: 4 triệu đồng/tháng (mức miễn thuế cho bản thân).
 • Giảm trừ gia cảnh: 3.6 triệu đồng/tháng (1.6 triệu đồng/tháng cho vợ và 1 triệu đồng/tháng cho mỗi con).
 • Thu nhập chịu thuế = 10 triệu đồng – 4 triệu đồng – 3.6 triệu đồng = 2.4 triệu đồng.

Áp dụng thuế suất:

Thuế suất = 10% (đối với mức thu nhập chịu thuế từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng).

Tính số thuế TNCN phải nộp:

Số thuế TNCN phải nộp = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất

Ví dụ:

Số thuế TNCN phải nộp = 2.4 triệu đồng x 10% = 240.000 đồng.

Lưu ý:

 • Các quy định về thuế TNCN có thể thay đổi theo thời gian. Do vậy, bạn nên cập nhật thông tin mới nhất từ cơ quan thuế hoặc các nguồn tin uy tín.
 • Bạn có thể sử dụng các công cụ tính thuế TNCN trực tuyến để tính toán số thuế phải nộp một cách nhanh chóng và chính xác.

Lý do tại sao bạn phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

Góp phần xây dựng và phát triển đất nước:

 • Thuế TNCN là nguồn thu quan trọng của ngân sách nhà nước, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách.
 • Số tiền thu được từ thuế TNCN được sử dụng để đầu tư cho các lĩnh vực như: giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng, giao thông, …
 • Việc đóng thuế TNCN là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi công dân, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Tạo công bằng xã hội:

 • Thuế TNCN được áp dụng theo nguyên tắc công bằng, người có thu nhập cao nộp thuế nhiều hơn, người có thu nhập thấp nộp thuế ít hơn.
 • Việc này giúp thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, đảm bảo công bằng xã hội.

Tăng cường quản lý thu nhập:

Việc nộp thuế TNCN giúp Nhà nước quản lý được nguồn thu nhập của người dân, từ đó có thể điều chỉnh các chính sách kinh tế vĩ mô phù hợp.

Sử dụng các dịch vụ công:

Khi nộp thuế TNCN, bạn có quyền sử dụng các dịch vụ công do Nhà nước cung cấp như: giáo dục, y tế, an ninh, …

Ngoài ra, việc nộp thuế TNCN còn mang lại một số lợi ích cho bản thân bạn:

 • Được hưởng các chế độ ưu đãi về bảo hiểm xã hội, y tế.
 • Được tạo điều kiện thuận lợi trong việc vay vốn ngân hàng.
 • Được nâng cao uy tín trong xã hội.

Dưới đây là một số trường hợp cụ thể bị truy thu thuế TNCN:

 • Cá nhân có thu nhập từ nhiều nơi nhưng không thực hiện kê khai, quyết toán thuế.
 • Doanh nghiệp khai báo sai doanh thu, chi phí để giảm số thuế phải nộp.
 • Cá nhân nhận chuyển nhượng bất động sản nhưng không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.
 • Cá nhân trúng thưởng nhưng không khai báo thuế.

Để tránh bị truy thu thuế TNCN, bạn cần:

 • Khai báo thuế đầy đủ, chính xác và đúng hạn.
 • Nộp thuế đầy đủ và đúng hạn.
 • Giữ gìn đầy đủ các hóa đơn, chứng từ liên quan đến thuế.
 • Tuân thủ các quy định về thuế.

Vì vậy, việc nộp thuế TNCN là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi công dân. Hãy thực hiện nghĩa vụ của mình để góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Hãy theo dõi Laratech.com.vn để có thể cập nhật thêm nhiều kiến thức hữu ích khác nhé!

Đánh giá

Có thể bạn sẽ thích

5 bước đầu để lập mục tiêu đầu tư bất động sản

5 bước đầu để lập mục tiêu đầu tư bất động sản

Lập mục tiêu rõ ràng và kế hoạch chi tiết sẽ giúp bạn đầu tư bất động sản thành công.
Tác giả: Phương Chi Phương Chi 6 Th3 2024
Bất động sản thương mại là gì? Những tiềm năng mà bất động sản thương mại mang lại trong năm 2024

Bất động sản thương mại là gì? Những tiềm năng mà bất động sản thương mại mang lại trong năm 2024

Bất động sản thương mại là một loại bất động sản được sử dụng cho mục đích thương mại hoặc kinh doanh.
Tác giả: Phương Chi Phương Chi 5 Th3 2024
Top 10 chỉ số để đánh giá hiệu marketing chỉnh xát nhất năm 2024

Top 10 chỉ số để đánh giá hiệu marketing chỉnh xát nhất năm 2024

Bằng cách kết hợp và phân tích các chỉ số này, doanh nghiệp có thể đánh giá hiệu quả của chiến lược marketing của mình
Tác giả: Phương Chi Phương Chi 29 Th2 2024
CSAT là gì? Cách đo lường và cải thiện trải nghiệp của khách hàng hiêu quả

CSAT là gì? Cách đo lường và cải thiện trải nghiệp của khách hàng hiêu quả

CSAT là viết tắt của "Customer Satisfaction Score" trong tiếng Anh, nghĩa là "Chỉ số Sự hài lòng của Khách hàng".
Tác giả: Phương Chi Phương Chi 29 Th2 2024
GMV là gì? Ý nghĩa và tầm quan trọng của chỉ số GMV trong thương mại điện tử

GMV là gì? Ý nghĩa và tầm quan trọng của chỉ số GMV trong thương mại điện tử

GMV là viết tắt của "Gross Merchandise Value" trong tiếng Anh, có nghĩa là "Giá trị hàng hóa gộp" hoặc "Tổng giá trị hàng hóa"
Tác giả: Phương Chi Phương Chi 28 Th2 2024
Coupon là gì? 5 lưu ý để marketing hiệu quả với Coupon năm 2024

Coupon là gì? 5 lưu ý để marketing hiệu quả với Coupon năm 2024

Coupon là một loại chứng từ hoặc mã được cung cấp bởi một doanh nghiệp hoặc nhà bán lẻ để khuyến khích khách hàng mua sắm hoặc sử dụng dịch vụ của họ.
Tác giả: Phương Chi Phương Chi 28 Th2 2024