Liên hệ
DNS là gì? Chức năng của DNS trong website

DNS là gì? Chức năng của DNS trong website

Cuộc sống hiện đại ngày nay, truy cập vào các trang web đã trở thành một phần tất yếu của cuộc sống. Để có thể truy cập vào những trang web này, chúng ta phải dựa vào một hệ thống phức tạp được gọi là DNS (Domain Name System). Trong bài viết này, chúng ta […]
Tác giả: Vũ Hùng Vũ Hùng 12 Th6 2023