Liên hệ

DNS là gì? Chức năng của DNS trong website

5/5 - (21171 bình chọn)
DNS là gì? Chức năng của DNS trong website

Cuộc sống hiện đại ngày nay, truy cập vào các trang web đã trở thành một phần tất yếu của cuộc sống. Để có thể truy cập vào những trang web này, chúng ta phải dựa vào một hệ thống phức tạp được gọi là DNS (Domain Name System). Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về DNS – từ định nghĩa và cấu trúc, cho đến vai trò quan trọng của nó trong hoạt động của website.

Hãy cùng LARATECH khám phá sự quan trọng và tầm ảnh hưởng của DNS trong thế giới kỹ thuật số ngày nay

DNS là gì?

DNS là gì?

Định nghĩa DNS

DNS (Domain Name System) là một hệ thống phân giải tên miền trong mạng Internet. Nó hoạt động như một dịch vụ giúp ánh xạ tên miền dễ nhớ vào địa chỉ IP tương ứng của máy chủ trên mạng. Thay vì phải ghi nhớ các địa chỉ IP phức tạp, người dùng có thể sử dụng tên miền để truy cập vào các trang web hoặc tài nguyên trên Internet.

Cấu trúc của hệ thống DNS

Hệ thống DNS được tổ chức thành một cây phân cấp gồm nhiều cấp độ. Ở cấp cao nhất, có một tên miền gốc, được gọi là “root domain”. Dưới root domain, có các tên miền cấp cao nhất (Top-Level Domains – TLDs) như .com, .org, .net, .edu, .gov, vv. Mỗi TLD có thể có nhiều tên miền con (Subdomains), ví dụ: example.com, subdomain.example.com.

Tên miền con cũng có thể chia thành các tên miền con con và tiếp tục phân chia như vậy cho đến khi đạt đến tên miền cuối cùng (Fully Qualified Domain Name – FQDN). Ví dụ, www.subdomain.example.com là một FQDN.

Nguyên tắc hoạt động của DNS

Nguyên tắc hoạt động của DNS được dựa trên việc truy vấn và phân giải. Khi người dùng nhập một tên miền vào trình duyệt, trình duyệt sẽ gửi yêu cầu DNS truy vấn để tìm địa chỉ IP tương ứng.

Quá trình này diễn ra theo các bước sau:

 • Trình duyệt gửi yêu cầu DNS truy vấn đến máy chủ DNS gần nhất (DNS resolver) trong mạng.
 • DNS resolver kiểm tra xem nó đã lưu trữ thông tin tương ứng với tên miền trong bộ nhớ cache của nó chưa. Nếu có, nó sẽ trả về địa chỉ IP.
 • Nếu DNS resolver không có thông tin trong cache, nó sẽ tiếp tục gửi yêu cầu truy vấn đến máy chủ DNS cao hơn.
 • Quá trình truy vấn này được lặp đi lặp lại cho đến khi địa chỉ IP tương ứng với tên miền được tìm thấy hoặc không thể tìm thấy.
 • Khi địa chỉ IP được tìm thấy, DNS resolver sẽ trả về địa chỉ IP đó cho trình duyệt.
 • Trình duyệt sử dụng địa chỉ IP để thiết lập kết nối và truy cập vào trang web hoặc tài nguyên tương ứng.

Quá trình truy vấn và phân giải DNS diễn ra một cách nhanh chóng và ngầm định, đảm bảo rằng người dùng có thể truy cập vào các trang web dễ dàng bằng cách sử dụng tên miền dễ nhớ.

Chức năng của DNS trong website

Chức năng

Vai trò của DNS

DNS đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối tên miền dễ nhớ với địa chỉ IP tương ứng để truy cập vào các trang web và tài nguyên trên mạng Internet.

Nó là một phần không thể thiếu trong việc xây dựng và duy trì một website thành công. Cụ thể, vai trò của DNS trong website bao gồm:

 • Chuyển đổi tên miền thành địa chỉ IP: DNS giúp chuyển đổi tên miền dễ nhớ như example.com thành địa chỉ IP như 192.168.1.1 để máy tính có thể tìm đường đến máy chủ chứa trang web.
 • Quản lý bản ghi DNS: DNS cho phép quản lý các bản ghi DNS như bản ghi A, bản ghi CNAME, bản ghi MX và nhiều bản ghi khác. Các bản ghi này giúp định nghĩa và điều hướng tên miền, xác định máy chủ email, tạo đường dẫn chuyển hướng và cung cấp thông tin liên quan đến tên miền.
 • Tìm kiếm tên miền: DNS cung cấp khả năng tìm kiếm thông tin về tên miền, cho phép người dùng tìm kiếm thông tin về tên miền như địa chỉ IP, máy chủ liên quan và các bản ghi DNS khác.

Quá trình biến đổi tên miền thành địa chỉ IP

Khi người dùng nhập một tên miền vào trình duyệt web, DNS thực hiện quá trình biến đổi tên miền thành địa chỉ IP tương ứng. Quá trình này diễn ra theo các bước sau:

 • Trình duyệt gửi yêu cầu DNS truy vấn đến máy chủ DNS gần nhất (DNS resolver).
 • DNS resolver kiểm tra cache của nó để xem nếu nó đã lưu trữ thông tin tên miền tương ứng trong quá khứ. Nếu có, nó trả về địa chỉ IP từ cache.
 • Nếu không có thông tin trong cache, DNS resolver gửi yêu cầu truy vấn đến máy chủ DNS cao hơn.
 • Quá trình này tiếp tục cho đến khi máy chủ DNS cuối cùng trong quy trình truy vấn tìm thấy địa chỉ IP tương ứng.
 • Khi địa chỉ IP được tìm thấy, nó được trả về cho trình duyệt, và trình duyệt sử dụng địa chỉ IP đó để thiết lập kết nối và truy cập vào trang web tương ứng.

Cách DNS giúp quản lý và tìm kiếm các tên miền

DNS cung cấp các cơ chế để quản lý và tìm kiếm các tên miền trên mạng. Đây là một số cách mà DNS hỗ trợ quản lý và tìm kiếm tên miền:

 • Bản ghi DNS: DNS cho phép quản lý các bản ghi DNS như bản ghi A (chỉ định địa chỉ IP), bản ghi CNAME (định danh bằng tên miền khác), bản ghi MX (xác định máy chủ email) và nhiều bản ghi khác. Các bản ghi này giúp định nghĩa và điều hướng tên miền, xác định các dịch vụ liên quan và cung cấp thông tin quan trọng về tên miền.
 • Máy chủ DNS: Hệ thống DNS bao gồm nhiều máy chủ DNS phân tán trên toàn cầu. Các máy chủ này lưu trữ thông tin về tên miền và có khả năng truy vấn và cập nhật các bản ghi DNS. Sự phân tán này giúp cải thiện độ tin cậy và tốc độ truy cập đối với các tên miền.
 • Quá trình truy vấn: DNS cho phép truy vấn tên miền để tìm kiếm thông tin liên quan. Người dùng có thể truy vấn tên miền để tìm địa chỉ IP, xác định máy chủ liên quan và kiểm tra các bản ghi DNS khác. Quá trình truy vấn này giúp tìm kiếm và thu thập thông tin về tên miền một cách hiệu quả.

Qua chức năng của mình, DNS đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và tìm kiếm các tên miền trên mạng Internet, đảm bảo rằng các trang web và tài nguyên có thể được truy cập một cách dễ dàng và hiệu quả.

Tác động của DNS đến truy cập website

Tác động của DNS đến truy cập website

Độ tin cậy của DNS

 • DNS đóng vai trò quan trọng trong truy cập website và sự tin cậy của hệ thống DNS có tác động trực tiếp đến truy cập của người dùng.
 • Một hệ thống DNS đáng tin cậy đảm bảo rằng tên miền được chuyển đổi thành địa chỉ IP chính xác và nhanh chóng, giúp người dùng truy cập vào các trang web một cách liên tục và ổn định.

Ảnh hưởng của tốc độ DNS đến truy cập website

 • Tốc độ DNS có ảnh hưởng đáng kể đến truy cập website. Quá trình truy vấn DNS và chuyển đổi tên miền thành địa chỉ IP mất một thời gian nhất định. Nếu hệ thống DNS hoạt động chậm, điều này có thể làm chậm quá trình truy cập và tải các trang web.
 • Người dùng có thể gặp phải thời gian chờ lâu trước khi trang web hiển thị, gây gián đoạn trải nghiệm người dùng và làm mất một phần trong sự hấp dẫn của trang web.

Để giảm tác động của tốc độ DNS, một giải pháp phổ biến là sử dụng các máy chủ DNS gần nhất với vị trí địa lý của người dùng hoặc sử dụng dịch vụ DNS có hiệu suất cao.

Các vấn đề có thể xảy ra khi DNS gặp sự cố Mặc dù

DNS là một hệ thống quan trọng, nhưng nó cũng có thể gặp phải một số vấn đề hoặc sự cố gây ảnh hưởng đến truy cập website. Dưới đây là một số vấn đề phổ biến:

 • Sự cố DNS server: Nếu máy chủ DNS gặp sự cố hoặc bị quá tải, quá trình truy vấn DNS có thể bị chậm hoặc thất bại, gây khó khăn trong việc kết nối và truy cập vào các trang web.
 • Lỗi cấu hình DNS: Lỗi cấu hình DNS có thể xảy ra khi các bản ghi DNS không được cấu hình chính xác hoặc không được cập nhật đúng cách. Điều này có thể dẫn đến việc truy cập vào trang web bị lỗi hoặc không thành công.
 • Tấn công DDoS: DNS cũng có thể trở thành mục tiêu của cuộc tấn công DDoS, khiến hệ thống DNS bị quá tải và dẫn đến sự cố trong việc truy cập website.

Khi gặp sự cố DNS, việc truy cập website có thể bị gián đoạn, chậm chạp hoặc thất bại. Để khắc phục các vấn đề này, cần có sự can thiệp và xử lý từ phía quản trị hệ thống DNS hoặc nhà cung cấp dịch vụ DNS.

Các khái niệm liên quan đến DNS

Các khái niệm liên quan đến DNS

DNS server và DNS resolver

 • DNS server: DNS server là máy chủ chịu trách nhiệm lưu trữ thông tin về tên miền và các bản ghi DNS tương ứng. Có nhiều loại DNS server như DNS root server, DNS top-level domain (TLD) server và DNS authoritative server. Mỗi loại server đảm nhận vai trò khác nhau trong quá trình truy vấn và phân giải DNS.
 • DNS resolver: DNS resolver là một phần mềm hoặc dịch vụ mà trình duyệt hoặc hệ điều hành sử dụng để thực hiện truy vấn DNS. DNS resolver gửi yêu cầu truy vấn DNS đến các máy chủ DNS và nhận phản hồi chứa thông tin địa chỉ IP tương ứng.

Tên miền, tên miền cấp cao nhất và tên miền phụ

 • Tên miền: Tên miền là một định danh duy nhất được sử dụng để định danh một trang web hoặc tài nguyên trên Internet. Ví dụ, trong tên miền “example.com”, “example” là phần tên miền.
 • Tên miền cấp cao nhất (Top-Level Domain – TLD): Tên miền cấp cao nhất là phần cuối cùng của một tên miền và đại diện cho loại hoặc vị trí của tên miền đó. Ví dụ, trong tên miền “example.com”, “com” là TLD. Có nhiều TLD khác nhau như .com, .org, .net, .edu, vv.
 • Tên miền phụ (Subdomain): Tên miền phụ là một phần của tên miền chính và được đặt trước phần TLD. Ví dụ, trong tên miền “subdomain.example.com”, “subdomain” là tên miền phụ.

Các loại bản ghi DNS quan trọng

 • Bản ghi A (Address): Bản ghi A ánh xạ một tên miền với địa chỉ IP tương ứng.
 • Bản ghi CNAME (Canonical Name): Bản ghi CNAME xác định tên miền khác mà tên miền hiện tại là một “định danh canônical” (tên miền chính) của nó. Nó được sử dụng để tạo liên kết từ một tên miền phụ đến một tên miền chính.
 • Bản ghi MX (Mail Exchange): Bản ghi MX chỉ định máy chủ email chịu trách nhiệm nhận và xử lý thư điện tử cho một tên miền.
 • Bản ghi NS (Name Server): Bản ghi NS xác định máy chủ DNS chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về tên miền.
 • Bản ghi TXT (Text): Bản ghi TXT chứa các thông tin văn bản có liên quan đến một tên miền, như chứng chỉ xác thực hoặc thông tin hệ thống.
 • Bản ghi AAAA (IPv6 Address): Bản ghi AAAA ánh xạ một tên miền với địa chỉ IPv6 tương ứng.

Các loại bản ghi DNS này giúp xác định và điều hướng tên miền, xác định các dịch vụ liên quan và cung cấp thông tin quan trọng trong quá trình truy cập và quản lý tên miền trên Internet.

Cải thiện hiệu suất DNS

Cải thiện hiệu suất DNS

Sử dụng DNS cache

 • DNS cache là một bộ nhớ tạm thời được sử dụng để lưu trữ các thông tin DNS đã được truy cập trước đó.
 • Khi một truy vấn DNS được thực hiện, trình duyệt hoặc hệ điều hành sẽ truy cập DNS cache trước để kiểm tra xem thông tin đã được lưu trữ trước đó chưa. Nếu thông tin có sẵn trong cache, quá trình truy vấn DNS có thể được bỏ qua, giúp giảm thời gian phản hồi và tăng hiệu suất truy cập.

Tối ưu hóa thời gian phản hồi

 • Sử dụng máy chủ DNS gần nhất: Chọn máy chủ DNS có thời gian phản hồi nhanh nhất với vị trí địa lý của người dùng.
 • Giảm thời gian Time-to-Live (TTL): TTL là một tham số trong bản ghi DNS xác định thời gian mà thông tin trong cache có hiệu lực trước khi phải truy vấn lại. Giảm TTL giúp cập nhật nhanh chóng thông tin DNS khi có sự thay đổi.
 • Tối ưu hóa kết nối mạng: Đảm bảo kết nối mạng ổn định và có băng thông đủ để truy vấn và nhận phản hồi DNS một cách nhanh chóng.

Sử dụng dịch vụ DNS nhanh và tin cậy

 • Sử dụng dịch vụ DNS của nhà cung cấp tin cậy: Lựa chọn dịch vụ DNS của nhà cung cấp có độ tin cậy cao và tốc độ phản hồi nhanh.
 • Sử dụng dịch vụ DNS mở và công cộng: Có nhiều dịch vụ DNS mở và công cộng như Google Public DNS, Cloudflare DNS, hoặc OpenDNS. Các dịch vụ này thường được cung cấp miễn phí và có tốc độ phản hồi cao.

Sử dụng các biện pháp trên giúp cải thiện hiệu suất DNS, làm giảm thời gian phản hồi và đảm bảo truy cập website một cách nhanh chóng và ổn định.

Kết luận

Kết luận

Tầm quan trọng của DNS trong hoạt động của website

 • DNS là một thành phần cực kỳ quan trọng trong hoạt động của website. Nó giúp dịch tên miền dễ nhớ thành địa chỉ IP để thiết lập kết nối truy cập Internet.
 • DNS đảm bảo tính khả dụng và tin cậy của truy cập website bằng cách định tuyến dữ liệu đến đúng máy chủ web. Nếu không có DNS, người dùng sẽ phải ghi nhớ địa chỉ IP của mỗi trang web mà họ muốn truy cập, điều này rất không tiện lợi và khó khăn.

Cách DNS giúp định tuyến dữ liệu trên Internet

 • DNS giúp định tuyến dữ liệu trên Internet bằng cách chuyển đổi tên miền thành địa chỉ IP tương ứng.
 • Khi người dùng truy cập một tên miền trong trình duyệt, trình duyệt sẽ gửi yêu cầu truy vấn DNS đến máy chủ DNS. Sau đó, máy chủ DNS sẽ trả về địa chỉ IP của máy chủ web chứa nội dung tương ứng với tên miền đó.

Quá trình này giúp định tuyến dữ liệu từ người dùng đến máy chủ web chính xác và hiệu quả.

Sự cần thiết của việc hiểu và quản lý DNS trong quản trị website

Hiểu và quản lý DNS là rất quan trọng trong quản trị website vì:

 1. Đảm bảo tính khả dụng và ổn định của website: Hiểu và quản lý DNS giúp đảm bảo rằng tên miền của website được định tuyến đúng và liên tục khả dụng cho người dùng.
 2. Tối ưu hóa hiệu suất và tốc độ truy cập: Hiểu cách DNS hoạt động và tối ưu hóa các thiết lập DNS giúp cải thiện hiệu suất và tốc độ truy cập website.
 3. Xử lý sự cố và bảo mật: Hiểu về DNS giúp quản trị viên website xử lý các vấn đề liên quan đến DNS, như sự cố DNS hay tấn công DNS, và thực hiện các biện pháp bảo mật để đảm bảo tính toàn vẹn và an ninh của hệ thống DNS.

Việc hiểu và quản lý DNS là một yếu tố quan trọng trong việc duy trì và nâng cao hoạt động của website, đồng thời đảm bảo trải nghiệm truy cập tốt cho người dùng.

Trên đây là một cái nhìn tổng quan về DNS và chứ năng quan trọng của nó trong hoạt động của website. Cảm ơn đã đồng hành và hi vọng rằng bài viết này đã giúp bạn có cái nhìn sâu hơn về DNS

Hãy theo dõi laratech.vn để biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác nhé!

5/5 - (21171 bình chọn)

Có thể bạn sẽ thích

Conversion rate là gì? Cách để tối ưu chuyển đổi website hiệu quả

Conversion rate là gì? Cách để tối ưu chuyển đổi website hiệu quả

Conversion rate (tỷ lệ chuyển đổi) là tỷ lệ phần trăm của lượt chuyển đổi so với tổng số lượt truy cập hoặc lượt tương tác trên một trang web hoặc trong một chiến dịch tiếp thị
Tác giả: Phương Chi Phương Chi 25 Th11 2023
Disclaimer là gì? Làm thế nào để viết Disclaimer chuẩn cho website

Disclaimer là gì? Làm thế nào để viết Disclaimer chuẩn cho website

Disclaimer là một thông báo từ chối trách nhiệm pháp lý, nhằm giới hạn phạm vi trách nhiệm của một bên đối với bên còn lại trong một mối quan hệ nào đó
Tác giả: Phương Chi Phương Chi 21 Th11 2023
Top 10 xu hương thiết kế website chuẩn SEO mới nhất năm 2024

Top 10 xu hương thiết kế website chuẩn SEO mới nhất năm 2024

Thiết kế website thân thiện với thiết bị di động là một yếu tố quan trọng trong việc cung cấp trải nghiệm người dùng tốt và có thể ảnh hưởng đến vị trí trang web trên công cụ tìm kiếm
Tác giả: Phương Chi Phương Chi 13 Th11 2023
Topic Cluster là gì? 7 Bước xây dựng Topic Cluster hiệu quả

Topic Cluster là gì? 7 Bước xây dựng Topic Cluster hiệu quả

Thời đại công nghệ số, việc thăng tiến trên Internet và tìm kiếm thông tin đã trở thành một phần quan trọng của cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Để tồn tại và thịnh vượng trực tuyến, việc hiểu và thực hiện các chiến lược SEO hiệu quả là hết sức cần thiết. Trong […]
Tác giả: Vũ Hùng Vũ Hùng 15 Th9 2023
Data Storytelling là gì? Làm thế nào để nội dung câu chuyện thú vị hơn

Data Storytelling là gì? Làm thế nào để nội dung câu chuyện thú vị hơn

Thời đại công nghệ số, dữ liệu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta tương tác với dữ liệu qua điện thoại di động, máy tính, và các thiết bị kết nối mạng xã hội hàng giờ. Tuy nhiên, không chỉ là việc thu […]
Tác giả: Vũ Hùng Vũ Hùng 14 Th9 2023
Telnet là gì? Top 10 câu lệnh của Telnet mà bạn cần biết

Telnet là gì? Top 10 câu lệnh của Telnet mà bạn cần biết

Thời đại công nghệ số đã chuyển đổi cách chúng ta kết nối và quản lý mạng máy tính. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá một trong những công cụ quan trọng trong việc điều khiển và kiểm soát mạng – Telnet. Hãy cùng LARATECH tìm hiểu về Telnet là gì và […]
Tác giả: Vũ Hùng Vũ Hùng 11 Th9 2023