Liên hệ
KOL là gì? Sự khác nhau giữ KOL và KOC

KOL là gì? Sự khác nhau giữ KOL và KOC

Trong bài viết này laratech.vn sẽ giúp bạn hiểu rỏ về KOL là gì? và sự khác biệt cơ bản giữa KOC và KOL.
Tác giả: Bảo Yến Bảo Yến 9 Th5 2023