Liên hệ
BackEnd là gì? So sánh sự khác nhau của FrontEnd và BackEnd

BackEnd là gì? So sánh sự khác nhau của FrontEnd và BackEnd

Khi nói về phát triển ứng dụng web và trang web, hai khái niệm quan trọng mà chúng ta không thể bỏ qua là “FrontEnd” và “BackEnd”. Đây là hai phần quan trọng của một hệ thống hoạt động cùng nhau để tạo ra trải nghiệm đầy đủ cho người dùng. Trong bài viết này, […]
Tác giả: Nguyễn Thảo Nguyễn Thảo 2 Th9 2023