Liên hệ

BackEnd là gì? So sánh sự khác nhau của FrontEnd và BackEnd

Đánh giá
BackEnd là gì? So sánh sự khác nhau của FrontEnd và BackEnd

Khi nói về phát triển ứng dụng web và trang web, hai khái niệm quan trọng mà chúng ta không thể bỏ qua là “FrontEnd” và “BackEnd”. Đây là hai phần quan trọng của một hệ thống hoạt động cùng nhau để tạo ra trải nghiệm đầy đủ cho người dùng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về BackEnd là gì và so sánh sự khác nhau giữa BackEnd và FrontEnd.

Những điều cần biết về BackEnd

BackEnd là gì ?

BackEnd, trong ngữ cảnh của phát triển phần mềm và ứng dụng web, là một phần quan trọng của hệ thống mà người dùng không thể thấy trực tiếp nhưng có tác động to lớn đến trải nghiệm của họ. BackEnd tập trung vào xử lý dữ liệu, quản lý cơ sở dữ liệu, và điều khiển các phần của ứng dụng hoặc trang web mà người dùng không nhìn thấy.

BackEnd

Ví dụ về BackEnd ( ứng dụng quản lý danh bạ )

 • Quản lý dữ liệu: BackEnd quản lý thông tin của danh bạ, bao gồm tên, số điện thoại và địa chỉ email. Dữ liệu này có thể được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.
 • Xử lý yêu cầu: Khi người dùng thêm một liên hệ mới vào danh bạ, BackEnd sẽ nhận yêu cầu từ FrontEnd. Nó sẽ xử lý yêu cầu này bằng cách thêm thông tin của liên hệ mới vào cơ sở dữ liệu.
 • Truy vấn dữ liệu: Khi người dùng muốn xem danh sách các liên hệ trong danh bạ, BackEnd sẽ thực hiện truy vấn đến cơ sở dữ liệu để lấy dữ liệu về tất cả các liên hệ.
 • Xác thực và bảo mật: BackEnd sẽ kiểm tra xem người dùng đã đăng nhập hay chưa trước khi cho phép họ thêm hoặc xem dữ liệu liên hệ. Nó cũng đảm bảo rằng chỉ người dùng có quyền mới có thể thực hiện các thao tác nhất định.
 • Cung cấp dữ liệu cho FrontEnd: Sau khi xử lý yêu cầu, BackEnd sẽ trả về dữ liệu liên hệ cho FrontEnd để hiển thị danh sách liên hệ hoặc thông báo xác nhận sau khi thêm một liên hệ mới.
 • Giao tiếp với FrontEnd: BackEnd sẽ tương tác với FrontEnd thông qua các API (Application Programming Interface) để trao đổi dữ liệu và thông tin. Các yêu cầu từ FrontEnd sẽ được gửi đến BackEnd qua các tương tác API này.

Chức năng chính của BackEnd

Chức năng chính của BackEnd

Quản lý cơ sở dữ liệu

BackEnd là nơi quản lý và lưu trữ dữ liệu. Nó tương tác với cơ sở dữ liệu để lưu trữ, truy vấn và cập nhật dữ liệu theo yêu cầu từ FrontEnd hoặc các dịch vụ khác.

Xử lý logic

BackEnd chứa mã lập trình để thực hiện các thao tác logic và xử lý dữ liệu. Nó đảm nhận việc tính toán, kiểm tra điều kiện, và thực hiện các tác vụ phức tạp như xử lý giao dịch tài chính hoặc tính toán khoản lương.

Quản lý người dùng và đăng nhập

BackEnd quản lý thông tin người dùng, bao gồm việc đăng ký, đăng nhập, và quản lý quyền truy cập. Nó đảm bảo rằng người dùng chỉ có quyền truy cập vào những phần của hệ thống mà họ được phép.

Cung cấp dịch vụ

BackEnd cung cấp các dịch vụ và chức năng cho FrontEnd và người dùng. Điều này có thể bao gồm việc cung cấp dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, thực hiện các tính toán phức tạp, và cung cấp dịch vụ như gửi email hay xử lý thanh toán.

Bảo mật

BackEnd đảm bảo tính bảo mật của hệ thống bằng cách kiểm tra danh tính người dùng, quản lý quyền truy cập, và thực hiện các biện pháp bảo mật như mã hóa dữ liệu.

Giao tiếp với dịch vụ bên ngoài

Nếu ứng dụng của bạn cần tương tác với các dịch vụ bên ngoài như API của bên thứ ba, BackEnd sẽ thực hiện giao tiếp và trao đổi dữ liệu với các dịch vụ này.

Những điều cần biết về FrontEnd

FrontEnd là gì ?

FrontEnd, còn được gọi là phía giao diện hoặc phía người dùng, là phần của một ứng dụng web hoặc trang web mà người dùng có thể thấy và tương tác trực tiếp. Nó bao gồm mọi thứ mà người dùng nhìn thấy trên màn hình của họ, từ giao diện người dùng đến các thành phần tương tác như nút bấm, biểu đồ và cửa sổ pop-up. FrontEnd tạo ra trải nghiệm tương tác và trực quan cho người dùng.

FrontEnd

Ví dụ về FrontEnd ( ứng dụng đăng nhập và hiển thị thông tin cá nhân )

 • Giao diện đăng nhập: FrontEnd tạo giao diện người dùng cho việc đăng nhập. Nó bao gồm hai ô nhập liệu cho tên người dùng và mật khẩu, cùng với nút “Đăng nhập”.
 • Xử lý đăng nhập: Khi người dùng nhập thông tin và nhấn “Đăng nhập”, JavaScript trong FrontEnd kiểm tra xem thông tin đã được nhập chính xác chưa. Nếu đúng, nó sẽ gửi yêu cầu đăng nhập đến BackEnd.
 • Hiển thị thông tin cá nhân: Sau khi đăng nhập thành công, FrontEnd sẽ hiển thị trang chứa thông tin cá nhân của người dùng như tên, ảnh đại diện và thông tin liên hệ.
 • Tương tác động: FrontEnd sử dụng JavaScript để tạo các tương tác động như di chuột qua ảnh đại diện để hiển thị tooltip, thay đổi màu nền khi nhấn vào nút, và hiển thị thông báo khi người dùng nhấn nút “Đăng Xuất”.
 • Yêu cầu dữ liệu từ BackEnd: Khi người dùng truy cập trang thông tin cá nhân, FrontEnd sẽ gửi yêu cầu lấy thông tin từ BackEnd để hiển thị. Nó sẽ nhận được thông tin cá nhân từ BackEnd và đưa nó vào giao diện.

Chức năng chính của FrontEnd

Chức năng chính của FrontEnd

Giao diện người dùng

FrontEnd tạo ra giao diện người dùng – mọi thứ mà người dùng nhìn thấy và tương tác trực tiếp. Điều này bao gồm bố cục, màu sắc, vị trí của các phần tử trên trang, văn bản và hình ảnh.

Thành phần tương tác

FrontEnd tạo ra các thành phần tương tác như nút bấm, biểu đồ, ô nhập liệu, menu thả xuống và các yếu tố khác để người dùng có thể tương tác với ứng dụng hoặc trang web.

Tích hợp đa phương tiện

FrontEnd là nơi mà các phương tiện đa phương tiện như hình ảnh, video và âm thanh được hiển thị và phát lại cho người dùng.

Tương tác động

FrontEnd sử dụng JavaScript để tạo ra các tương tác động như đổi màu khi di chuột qua, hiển thị cửa sổ pop-up, thay đổi dữ liệu trực tiếp trên trang và nhiều hiệu ứng khác để làm cho trải nghiệm người dùng thú vị hơn.

Đảm bảo trải nghiệm tương thích

FrontEnd cần đảm bảo rằng trang web hoạt động tốt trên các thiết bị và trình duyệt khác nhau. Điều này đòi hỏi tạo ra giao diện phản hồi (responsive design) và kiểm tra tính tương thích trên nhiều nền tảng khác nhau.

So sánh sự khác nhau của FrontEnd và BackEnd

Điểm khác nhau giữa FrontEnd và BackEnd

Vị trí và hiển Thị

 • FrontEnd: Là phần mà người dùng có thể thấy và tương tác trực tiếp. Nó bao gồm giao diện người dùng, các thành phần hiển thị, nút bấm, biểu đồ, và mọi thứ liên quan đến trải nghiệm người dùng.
 • BackEnd: Là phần không thể nhìn thấy, hoạt động ẩn sau FrontEnd để điều khiển và quản lý toàn bộ hệ thống. Người dùng không thể trực tiếp tương tác với BackEnd.

Chức năng

 • FrontEnd: Tập trung vào việc hiển thị dữ liệu và tương tác với người dùng. Nó đảm nhiệm việc hiển thị thông tin, thuận tiện cho việc tương tác và cung cấp trải nghiệm người dùng tốt nhất.
 • BackEnd: Tập trung vào xử lý logic, quản lý dữ liệu và cung cấp các dịch vụ. Nó thực hiện các tác vụ bên trong hệ thống mà người dùng không nhìn thấy.

Ngôn ngữ lập trình

 • FrontEnd: Sử dụng HTML (HyperText Markup Language) để tạo cấu trúc, CSS (Cascading Style Sheets) để thiết kế giao diện, và JavaScript để tạo ra các tương tác động.
 • BackEnd: Sử dụng các ngôn ngữ như Java, Python, Ruby, PHP, Node.js để xây dựng chức năng, xử lý logic và tương tác với cơ sở dữ liệu.

Kỹ năng yêu cầu

 • FrontEnd: Lập trình viên FrontEnd cần hiểu biết về thiết kế giao diện, CSS để tạo giao diện hấp dẫn và JavaScript để tạo ra các tương tác.
 • BackEnd: Lập trình viên BackEnd cần hiểu về xử lý logic, quản lý cơ sở dữ liệu, các ngôn ngữ lập trình phía máy chủ và kiến thức về bảo mật.

Phụ thuộc lẫn nhau

FrontEnd và BackEnd: FrontEnd và BackEnd phụ thuộc lẫn nhau để tạo ra trải nghiệm hoàn chỉnh. FrontEnd cần nhận dữ liệu từ BackEnd để hiển thị và tương tác, trong khi BackEnd cần FrontEnd để cung cấp giao diện người dùng cho dịch vụ của nó.

Tổng kết

FrontEnd và BackEnd là hai phần quan trọng trong việc phát triển ứng dụng web và trang web. Mỗi phần đóng góp vai trò riêng biệt để tạo ra trải nghiệm hoàn chỉnh cho người dùng. Hiểu rõ sự khác nhau giữa FrontEnd và BackEnd giúp bạn định hình chiến lược phát triển hiệu quả và tạo ra các ứng dụng mạnh mẽ và tương tác.

Hãy đồng hành cùng LARATECH để biết thêm nhiều thông tin bổ ích nhé !

Đánh giá

Có thể bạn sẽ thích

Screaming Frog là gì? Cách sử dụng Screaming Frog hiệu quả năm 2024

Screaming Frog là gì? Cách sử dụng Screaming Frog hiệu quả năm 2024

Screaming Frog là một công cụ phân tích SEO (Search Engine Optimization) được sử dụng rộng rãi để kiểm tra và phân tích các yếu tố liên quan đến tối ưu hóa công cụ tìm kiếm trên một trang web cụ thể . Cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé !
Tác giả: Phương Chi Phương Chi 29 Th2 2024
Conversion rate là gì? Cách để tối ưu chuyển đổi website hiệu quả

Conversion rate là gì? Cách để tối ưu chuyển đổi website hiệu quả

Conversion rate (tỷ lệ chuyển đổi) là tỷ lệ phần trăm của lượt chuyển đổi so với tổng số lượt truy cập hoặc lượt tương tác trên một trang web hoặc trong một chiến dịch tiếp thị
Tác giả: Phương Chi Phương Chi 25 Th11 2023
Disclaimer là gì? Làm thế nào để viết Disclaimer chuẩn cho website

Disclaimer là gì? Làm thế nào để viết Disclaimer chuẩn cho website

Disclaimer là một thông báo từ chối trách nhiệm pháp lý, nhằm giới hạn phạm vi trách nhiệm của một bên đối với bên còn lại trong một mối quan hệ nào đó
Tác giả: Phương Chi Phương Chi 21 Th11 2023
Top 10 xu hương thiết kế website chuẩn SEO mới nhất năm 2024

Top 10 xu hương thiết kế website chuẩn SEO mới nhất năm 2024

Thiết kế website thân thiện với thiết bị di động là một yếu tố quan trọng trong việc cung cấp trải nghiệm người dùng tốt và có thể ảnh hưởng đến vị trí trang web trên công cụ tìm kiếm
Tác giả: Phương Chi Phương Chi 13 Th11 2023
Topic Cluster là gì? 7 Bước xây dựng Topic Cluster hiệu quả

Topic Cluster là gì? 7 Bước xây dựng Topic Cluster hiệu quả

Thời đại công nghệ số, việc thăng tiến trên Internet và tìm kiếm thông tin đã trở thành một phần quan trọng của cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Để tồn tại và thịnh vượng trực tuyến, việc hiểu và thực hiện các chiến lược SEO hiệu quả là hết sức cần thiết. Trong […]
Tác giả: Vũ Hùng Vũ Hùng 15 Th9 2023
Data Storytelling là gì? Làm thế nào để nội dung câu chuyện thú vị hơn

Data Storytelling là gì? Làm thế nào để nội dung câu chuyện thú vị hơn

Thời đại công nghệ số, dữ liệu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta tương tác với dữ liệu qua điện thoại di động, máy tính, và các thiết bị kết nối mạng xã hội hàng giờ. Tuy nhiên, không chỉ là việc thu […]
Tác giả: Vũ Hùng Vũ Hùng 14 Th9 2023