Liên hệ

.Net là gì? những kiến thức cơ bản về .Net cho người mới bắt đầu

Đánh giá
.Net là gì? những kiến thức cơ bản về .Net cho người mới bắt đầu

.Net là gì?

.NET là một nền tảng phát triển ứng dụng toàn diện được phát triển bởi Microsoft. Nền tảng này bao gồm một bộ công cụ và thư viện giúp các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng cho nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm máy tính để bàn, thiết bị di động, web và đám mây.

.NET được xây dựng dựa trên kiến trúc dựa trên thành phần, cho phép các nhà phát triển tạo các ứng dụng linh hoạt và có thể tái sử dụng. Nền tảng này cũng cung cấp hỗ trợ cho các ngôn ngữ lập trình phổ biến như C#, Visual Basic và F#.

.NET bao gồm các thành phần sau:

 • Nền tảng .NET Framework: Đây là bộ khung công tác chính của .NET. Nó cung cấp các tính năng và API cần thiết để phát triển các ứng dụng .NET.
 • Nền tảng .NET Core: Đây là một phiên bản nhẹ hơn của .NET Framework. Nó được thiết kế để chạy trên nhiều nền tảng, bao gồm Windows, macOS và Linux.
 • Ngôn ngữ lập trình .NET: .NET hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình, bao gồm C#, Visual Basic, F# và C++.
 • Môi trường phát triển tích hợp (IDE): Microsoft Visual Studio là IDE chính cho .NET. Nó cung cấp các công cụ và tính năng cần thiết để phát triển các ứng dụng .NET.

.NET là một nền tảng mạnh mẽ và linh hoạt có thể được sử dụng để phát triển nhiều loại ứng dụng. Nó là một lựa chọn phổ biến cho các nhà phát triển phần mềm chuyên nghiệp và nghiệp dư.

.NET có thể được sử dụng để phát triển các ứng dụng cho nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm Windows, macOS, Linux, iOS và Android. Nền tảng này cũng có thể được sử dụng để phát triển các ứng dụng web, ứng dụng di động và ứng dụng máy tính để bàn.

.NET bao gồm một số thành phần chính sau:

 • Các thư viện: .NET cung cấp một bộ thư viện khổng lồ cho việc phát triển phần mềm. Các thư viện này cung cấp các tính năng và chức năng cơ bản cần thiết cho việc phát triển các ứng dụng.
 • Các ngôn ngữ lập trình: .NET hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau, bao gồm C#, Visual Basic, F# và C++. Mỗi ngôn ngữ lập trình có những ưu điểm và nhược điểm riêng.
 • Các công cụ: .NET cung cấp một bộ công cụ hỗ trợ cho việc phát triển phần mềm. Các công cụ này bao gồm trình biên dịch, trình gỡ lỗi, trình kiểm thử và các công cụ khác.

.NET là một nền tảng phát triển phần mềm mạnh mẽ và linh hoạt. Nền tảng này có thể được sử dụng để phát triển các ứng dụng cho nhiều nền tảng khác nhau.

Dưới đây là một số ví dụ về các ứng dụng .NET:

 • Ứng dụng máy tính để bàn: Microsoft Office, Visual Studio, Edge
 • Ứng dụng di động: Microsoft Teams, Xbox, Windows Phone
 • Ứng dụng web: Bing, LinkedIn, Outlook
 • Ứng dụng đám mây: Azure, Office 365, Dynamics 365

Nếu bạn là một nhà phát triển ứng dụng, .NET là một nền tảng đáng cân nhắc. Nền tảng này cung cấp một loạt các tính năng và lợi ích có thể giúp bạn xây dựng các ứng dụng chất lượng cao và hiệu quả.

.Net là gì?

Những kiến thức cơ bản về .Net cho người mới bắt đầu

.NET là một nền tảng phần mềm được phát triển bởi Microsoft, giúp xây dựng và triển khai ứng dụng trên nhiều loại thiết bị và hệ điều hành khác nhau. Dưới đây là một số kiến thức cơ bản về .NET cho người mới bắt đầu:

.NET Framework và .NET Core

 • .NET Framework: Đây là phiên bản trước đây của .NET, chủ yếu được sử dụng trên Windows. Nó hỗ trợ nhiều loại ứng dụng, từ desktop đến web và di động.
 • .NET Core: Được phát triển để hỗ trợ đa nền tảng (Windows, Linux, macOS) và là một phần của chuyển đổi của Microsoft từ .NET Framework sang mô hình .NET Core. .NET Core đã được kế thừa và phát triển thành .NET 5 và sau đó là .NET 6.

Ngôn ngữ lập trình

.NET hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình như C#, F#, VB.NET. C# thường được sử dụng rộng rãi và là ngôn ngữ chính cho phát triển ứng dụng .NET.

Visual Studio

Visual Studio là môi trường phát triển tích hợp (IDE) được sử dụng phổ biến cho phát triển ứng dụng .NET. Bạn có thể sử dụng Visual Studio để viết mã, thiết kế giao diện người dùng, và thực hiện nhiều công việc khác liên quan đến phát triển phần mềm

Những kiến thức cơ bản về .Net cho người mới bắt đầu

CLR (Common Language Runtime)

CLR là một phần quan trọng của .NET, nó thực thi mã IL (Intermediate Language), có thể được biên dịch từ các ngôn ngữ .NET khác nhau.

Công cụ và Thư viện

.NET cung cấp nhiều thư viện và công cụ mạnh mẽ cho phát triển ứng dụng, chẳng hạn như ASP.NET (đối với phát triển web), WPF và WinForms (đối với ứng dụng desktop), Entity Framework (ORM), ASP.NET Core (đối với phát triển web đa nền tảng), và nhiều thư viện khác.

ASP.NET

ASP.NET là một framework phát triển ứng dụng web dựa trên .NET. ASP.NET cung cấp các công cụ và thư viện để xây dựng ứng dụng web mạnh mẽ và linh hoạt.

NuGet

NuGet là một hệ thống quản lý gói cho .NET, cho phép bạn dễ dàng cài đặt và quản lý thư viện và công cụ của bên thứ ba trong dự án của mình.

LINQ (Language Integrated Query)

LINQ là một phần quan trọng của .NET, giúp bạn truy vấn và xử lý dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau (cơ sở dữ liệu, mảng, danh sách) bằng cách tích hợp ngôn ngữ truy vấn vào trong C# và VB.NET.

Entity Framework

Là một ORM (Object-Relational Mapping), Entity Framework giúp quản lý và tương tác với cơ sở dữ liệu một cách dễ dàng bằng cách ánh xạ các đối tượng trong mã .NET với bảng trong cơ sở dữ liệu.

Xamarin

Đối với phát triển ứng dụng di động, Xamarin cho phép bạn sử dụng C# để phát triển ứng dụng di động cho cả iOS và Android.

Dưới đây là một số tài nguyên hữu ích cho người mới bắt đầu học .NET:

 • Trang web chính thức của .NET: Trang web này cung cấp thông tin về .NET, bao gồm tài liệu, hướng dẫn và mẫu.
 • Microsoft Learn: Microsoft Learn cung cấp các khóa học và tài nguyên học tập trực tuyến miễn phí.
 • Stack Overflow: Stack Overflow là một diễn đàn trực tuyến nơi các nhà phát triển có thể đặt câu hỏi và nhận được trợ giúp từ những người khác.
 • The .NET Framework Documentation: Tài liệu này cung cấp thông tin chi tiết về bộ khung công tác .NET.
 • The .NET Core Documentation: Tài liệu này cung cấp thông tin chi tiết về bộ khung công tác .NET Core.

Để bắt đầu học .NET, bạn có thể tham khảo các tài nguyên sau:

 • Microsoft Learn: Microsoft Learn cung cấp các khóa học trực tuyến miễn phí về .NET.
 • Đồ án mẫu .NET: Microsoft cung cấp các đồ án mẫu .NET để bạn thực hành.
 • Cộng đồng .NET: Có nhiều cộng đồng trực tuyến dành cho các nhà phát triển .NET.

Dưới đây là một số hướng dẫn cụ thể để bắt đầu học .NET:

 • Học về các khái niệm cơ bản của .NET: Trước tiên, bạn cần học về các khái niệm cơ bản của .NET, chẳng hạn như các thành phần của .NET, ngôn ngữ lập trình C# và các loại ứng dụng .NET.
 • Học về ngôn ngữ lập trình C#: C# là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất được sử dụng để phát triển các ứng dụng .NET. Vì vậy, bạn cần học về ngôn ngữ lập trình C# để có thể phát triển các ứng dụng .NET.
 • Luyện tập phát triển ứng dụng .NET: Cách tốt nhất để học .NET là bắt tay vào thực hành. Bạn có thể bắt đầu bằng cách phát triển các ứng dụng nhỏ, sau đó dần dần phát triển các ứng dụng phức tạp hơn.

Với sự nỗ lực và kiên trì, bạn sẽ có thể học .NET và phát triển các ứng dụng .NET chất lượng cao.

Lợi ích của việc sử dụng .NET

.NET là một nền tảng mạnh mẽ và linh hoạt có thể được sử dụng để phát triển nhiều loại ứng dụng. Nó là một lựa chọn phổ biến cho các nhà phát triển phần mềm chuyên nghiệp và nghiệp dư.

 • Khả năng tương thích: .NET hỗ trợ nhiều nền tảng, bao gồm Windows, macOS và Linux. Điều này cho phép các nhà phát triển phát triển các ứng dụng có thể chạy trên nhiều thiết bị.
 • Cộng đồng: .NET có một cộng đồng phát triển lớn và tích cực. Điều này cung cấp cho các nhà phát triển hỗ trợ và tài nguyên phong phú.
 • Hỗ trợ của Microsoft: Microsoft cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và cập nhật bảo mật cho .NET. Điều này giúp đảm bảo rằng các ứng dụng .NET luôn an toàn và ổn định.
 • Khả năng mở rộng: .NET là một nền tảng mở, cho phép các nhà phát triển mở rộng và tùy chỉnh nó theo nhu cầu của họ.
 • Tính hiệu quả: .NET được thiết kế để hiệu quả về mặt tài nguyên, giúp các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng có hiệu suất cao.

Nhìn chung, .NET là một nền tảng mạnh mẽ và linh hoạt có thể được sử dụng để phát triển nhiều loại ứng dụng. Nó là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà phát triển phần mềm muốn tạo ra các ứng dụng chất lượng cao có thể chạy trên nhiều nền tảng.

Hãy theo dõi Laratech.com.vn để có thể cập nhật thêm nhiều kiến thức hữu ích khác nhé!

Đánh giá

Có thể bạn sẽ thích

5 bước đầu để lập mục tiêu đầu tư bất động sản

5 bước đầu để lập mục tiêu đầu tư bất động sản

Lập mục tiêu rõ ràng và kế hoạch chi tiết sẽ giúp bạn đầu tư bất động sản thành công.
Tác giả: Phương Chi Phương Chi 6 Th3 2024
Thuế thu nhập cá nhân là gì? Cách để tính thuế thu nhập cá nhân năm 2024

Thuế thu nhập cá nhân là gì? Cách để tính thuế thu nhập cá nhân năm 2024

Thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế được áp dụng đối với thu nhập mà cá nhân kiếm được từ các nguồn khác nhau như lương, lợi nhuận từ kinh doanh, tiền lãi từ tiết kiệm, và các khoản thu nhập khác.
Tác giả: Phương Chi Phương Chi 6 Th3 2024
Bất động sản thương mại là gì? Những tiềm năng mà bất động sản thương mại mang lại trong năm 2024

Bất động sản thương mại là gì? Những tiềm năng mà bất động sản thương mại mang lại trong năm 2024

Bất động sản thương mại là một loại bất động sản được sử dụng cho mục đích thương mại hoặc kinh doanh.
Tác giả: Phương Chi Phương Chi 5 Th3 2024
Top 10 chỉ số để đánh giá hiệu marketing chỉnh xát nhất năm 2024

Top 10 chỉ số để đánh giá hiệu marketing chỉnh xát nhất năm 2024

Bằng cách kết hợp và phân tích các chỉ số này, doanh nghiệp có thể đánh giá hiệu quả của chiến lược marketing của mình
Tác giả: Phương Chi Phương Chi 29 Th2 2024
CSAT là gì? Cách đo lường và cải thiện trải nghiệp của khách hàng hiêu quả

CSAT là gì? Cách đo lường và cải thiện trải nghiệp của khách hàng hiêu quả

CSAT là viết tắt của "Customer Satisfaction Score" trong tiếng Anh, nghĩa là "Chỉ số Sự hài lòng của Khách hàng".
Tác giả: Phương Chi Phương Chi 29 Th2 2024
GMV là gì? Ý nghĩa và tầm quan trọng của chỉ số GMV trong thương mại điện tử

GMV là gì? Ý nghĩa và tầm quan trọng của chỉ số GMV trong thương mại điện tử

GMV là viết tắt của "Gross Merchandise Value" trong tiếng Anh, có nghĩa là "Giá trị hàng hóa gộp" hoặc "Tổng giá trị hàng hóa"
Tác giả: Phương Chi Phương Chi 28 Th2 2024