Liên hệ

Mô hình MVC là gì? Vai trò và cách thức hoạt động của cách thành phần trong mô hình MVC

Đánh giá
Mô hình MVC là gì? Vai trò và cách thức hoạt động của cách thành phần trong mô hình MVC

Mô hình MVC là gì?

MVC là viết tắt của Model-View-Controller, là một mô hình thiết kế hay kiến trúc được sử dụng phổ biến trong kỹ thuật phần mềm. Mô hình MVC phân tách một ứng dụng thành ba thành phần logic chính:

 • Model: Chứa tất cả dữ liệu và logic liên quan của nó. Model là thành phần chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu của ứng dụng, bao gồm việc lưu trữ, truy xuất và cập nhật dữ liệu.
 • View: Chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu cho người dùng. View là thành phần chịu trách nhiệm tạo ra giao diện người dùng của ứng dụng, bao gồm việc hiển thị các biểu mẫu, bảng, hình ảnh, v.v.
 • Controller: Là thành phần trung gian giữa Model và View. Controller chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu của người dùng và truyền thông tin giữa Model và View.

Mô hình MVC có một số lợi ích sau:

 • Tăng khả năng bảo trì: Mô hình MVC phân tách dữ liệu, logic và giao diện người dùng thành các thành phần riêng biệt, giúp cho việc bảo trì và sửa lỗi ứng dụng trở nên dễ dàng hơn.
 • Tăng tính linh hoạt: Mô hình MVC cho phép thay đổi các thành phần của ứng dụng mà không cần ảnh hưởng đến các thành phần khác, giúp cho ứng dụng trở nên linh hoạt hơn.
 • Tăng khả năng mở rộng: Mô hình MVC cho phép mở rộng ứng dụng một cách dễ dàng bằng cách thêm các thành phần mới mà không cần thay đổi các thành phần hiện có.

Mô hình MVC được sử dụng rộng rãi trong phát triển ứng dụng web, ứng dụng di động và các ứng dụng phần mềm khác. Một số ngôn ngữ lập trình hỗ trợ mô hình MVC bao gồm:

 • PHP
 • Java
 • C#
 • Python
 • JavaScript

Một ứng dụng web đơn giản có thể sử dụng mô hình MVC như sau:

 • Model: Chứa thông tin về người dùng, chẳng hạn như tên, địa chỉ email và mật khẩu.
 • View: Hiển thị một biểu mẫu đăng nhập cho người dùng.
 • Controller: Xử lý yêu cầu đăng nhập của người dùng và xác minh thông tin đăng nhập.

Khi người dùng truy cập vào trang đăng nhập, View sẽ hiển thị biểu mẫu đăng nhập. Khi người dùng nhập thông tin đăng nhập và nhấn nút “Đăng nhập”, Controller sẽ xử lý yêu cầu đăng nhập và xác minh thông tin đăng nhập. Nếu thông tin đăng nhập chính xác, Controller sẽ chuyển hướng người dùng đến trang chủ. Nếu thông tin đăng nhập không chính xác, Controller sẽ hiển thị thông báo lỗi cho người dùng.

Mô hình MVC là gì?

Mô hình Model-View-Controller (MVC) là một mô hình kiến trúc phần mềm phân tách một ứng dụng thành ba thành phần logic chính:

 • Model: Chứa dữ liệu và logic nghiệp vụ của ứng dụng.
 • View: Trả về giao diện người dùng cho ứng dụng.
 • Controller: Điều khiển luồng dữ liệu giữa Model và View.

Mô hình MVC có một số ưu điểm sau:

 • Tăng tính dễ bảo trì và mở rộng: Mỗi thành phần của MVC có thể được phát triển và bảo trì độc lập. Điều này làm cho ứng dụng dễ dàng bảo trì và mở rộng khi cần thiết.
 • Tăng tính tái sử dụng: Các thành phần của MVC có thể được tái sử dụng trong các ứng dụng khác nhau. Điều này có thể giúp tiết kiệm thời gian và chi phí phát triển.
 • Tăng tính linh hoạt: Mô hình MVC linh hoạt và có thể được áp dụng cho nhiều loại ứng dụng khác nhau.

Mô hình MVC là một mô hình kiến trúc phần mềm phổ biến được sử dụng trong nhiều loại ứng dụng khác nhau. Mô hình này có một số ưu điểm như tăng tính dễ bảo trì và mở rộng, tăng tính tái sử dụng, và tăng tính linh hoạt.

Vai trò và cách thức hoạt động của cách thành phần trong mô hình MVC

Mô hình Model-View-Controller (MVC) là một mô hình kiến trúc phần mềm phân tách một ứng dụng thành ba thành phần logic chính:

 • Model: Chứa dữ liệu và logic nghiệp vụ của ứng dụng.
 • View: Trả về giao diện người dùng cho ứng dụng.
 • Controller: Điều khiển luồng dữ liệu giữa Model và View.

Model

Vai trò

 • Chứa dữ liệu và logic nghiệp vụ của ứng dụng.

Cách thức hoạt động

 • Nhận yêu cầu từ Controller.
 • Thực hiện các xử lý logic nghiệp vụ cần thiết.
 • Trả về kết quả cho Controller.

Ví dụ, trong một ứng dụng web, Model có thể chứa thông tin về người dùng, sản phẩm, hoặc đơn hàng. Model cũng có thể chứa các hàm để thực hiện các tác vụ như thêm, sửa, hoặc xóa dữ liệu.

Vai trò và cách thức hoạt động của cách thành phần trong mô hình MVC

View

Vai trò

 • Trả về giao diện người dùng cho ứng dụng.

Cách thức hoạt động

 • Nhận dữ liệu từ Controller.
 • Tạo giao diện người dùng dựa trên dữ liệu nhận được.
 • Hiển thị giao diện người dùng cho người dùng.

Ví dụ, trong một ứng dụng web, View có thể là một trang HTML, một trang CSS, hoặc một trang JavaScript. View cũng có thể chứa các hàm để tương tác với người dùng, chẳng hạn như xử lý các sự kiện nhấp chuột hoặc nhập liệu.

Controller

Vai trò

 • Điều khiển luồng dữ liệu giữa Model và View.

Cách thức hoạt động

 • Nhận yêu cầu từ người dùng.
 • Gửi yêu cầu đến Model để lấy hoặc cập nhật dữ liệu.
 • Gửi dữ liệu từ Model đến View.

Ví dụ, trong một ứng dụng web, Controller có thể được sử dụng để xử lý các yêu cầu của người dùng, chẳng hạn như yêu cầu hiển thị danh sách sản phẩm, yêu cầu thêm sản phẩm vào giỏ hàng, hoặc yêu cầu thanh toán đơn hàng.

Sự tương tác giữa các thành phần trong MVC

Các thành phần trong mô hình MVC tương tác với nhau theo một cách nhất định:

 • Người dùng tương tác với View.
 • View gửi yêu cầu đến Controller.
 • Controller gửi yêu cầu đến Model.
 • Model trả về kết quả cho Controller.
 • Controller gửi kết quả cho View.
 • View hiển thị kết quả cho người dùng.

Ví dụ, trong một ứng dụng web, người dùng có thể nhấp vào một liên kết để xem danh sách sản phẩm. Khi người dùng nhấp vào liên kết, View sẽ gửi yêu cầu đến Controller. Controller sẽ gửi yêu cầu đến Model để lấy danh sách sản phẩm. Model sẽ trả về danh sách sản phẩm cho Controller. Controller sẽ gửi danh sách sản phẩm cho View. View sẽ hiển thị danh sách sản phẩm cho người dùng.

Ưu điểm của mô hình MVC

Mô hình MVC có một số ưu điểm sau:

 • Tăng tính dễ bảo trì và mở rộng: Mỗi thành phần của MVC có thể được phát triển và bảo trì độc lập. Điều này làm cho ứng dụng dễ dàng bảo trì và mở rộng khi cần thiết.
 • Tăng tính tái sử dụng: Các thành phần của MVC có thể được tái sử dụng trong các ứng dụng khác nhau. Điều này có thể giúp tiết kiệm thời gian và chi phí phát triển.
 • Tăng tính linh hoạt: Mô hình MVC linh hoạt và có thể được áp dụng cho nhiều loại ứng dụng khác nhau.

Nhược điểm của mô hình MVC

Mô hình MVC cũng có một số nhược điểm sau:

 • Có thể phức tạp hơn các mô hình kiến trúc phần mềm khác.
 • Có thể khó học và sử dụng đối với các lập trình viên mới.

Quá Trình Hoạt Động Của Mô Hình MVC

 • Người Dùng Tương Tác với Giao Diện (View)
 • Bộ Điều Khiển (Controller) Xử Lý Sự Kiện
 • Bộ Điều Khiển Giao Tiếp với Mô Hình
 • Mô Hình Cập Nhật Dữ Liệu
 • Mô Hình Thông Báo cho Giao Diện
 • Giao Diện Hiển Thị Dữ Liệu Mới

Bằng cách này, mô hình MVC giúp tổ chức và tách biệt các phần khác nhau của ứng dụng, giúp dễ bảo trì và mở rộng.

Nhìn chung, mô hình MVC là một mô hình kiến trúc phần mềm phổ biến được sử dụng trong nhiều loại ứng dụng khác nhau. Mô hình này có một số ưu điểm như tăng tính dễ bảo trì và mở rộng, tăng tính tái sử dụng, và tăng tính linh hoạt.

Kết luận

Mô hình MVC là một mô hình kiến trúc phần mềm phổ biến được sử dụng trong nhiều loại ứng dụng khác nhau. Mô hình này có một số ưu điểm như tăng tính dễ bảo trì và mở rộng, tăng tính tái sử dụng, và tăng tính linh hoạt. Tuy nhiên, mô hình MVC cũng có một số nhược điểm như có thể phức tạp hơn các mô hình kiến trúc phần mềm khác và có thể khó hiểu cho các lập trình viên mới bắt đầu.

Hãy theo dõi Laratech.com.vn để có thể cập nhật thêm nhiều kiến thức hữu ích khác nhé!

Đánh giá

Có thể bạn sẽ thích

.Net là gì? những kiến thức cơ bản về .Net cho người mới bắt đầu

.Net là gì? những kiến thức cơ bản về .Net cho người mới bắt đầu

NET là một nền tảng phần mềm được phát triển bởi Microsoft, hỗ trợ việc phát triển và chạy ứng dụng trên nhiều hệ điều hành và framework khác nhau.
Tác giả: Phương Chi Phương Chi 9 Th12 2023
Agile là gì? Những lợi ích mang lại khi áp dụng mô hình Agile trong quản lý dự án

Agile là gì? Những lợi ích mang lại khi áp dụng mô hình Agile trong quản lý dự án

Phương pháp Agile được thiết kế để đối phó với sự không chắc chắn và thay đổi thường xuyên trong quá trình phát triển sản phẩm.
Tác giả: Phương Chi Phương Chi 9 Th12 2023
Time-Lapse là gì? 7 bí quyết giúp bạn quay video Time-Lapse đẹp

Time-Lapse là gì? 7 bí quyết giúp bạn quay video Time-Lapse đẹp

Time-lapse là một kỹ thuật trong nhiếp ảnh và quay phim, nơi các hình ảnh hoặc cảnh quay được ghi lại ở một tốc độ thấp, sau đó được chơi lại ở một tốc độ cao.
Tác giả: Phương Chi Phương Chi 8 Th12 2023
E-learning là gì? Những điều bạn nên biết về Hẹ thống E-learning

E-learning là gì? Những điều bạn nên biết về Hẹ thống E-learning

E-learning mang lại sự linh hoạt cho người học, cho phép họ tự quản lý thời gian học tập và tiếp cận nguồn lực giáo dục từ khắp nơi trên thế giới.
Tác giả: Phương Chi Phương Chi 8 Th12 2023
Webinar là gì ?cách sử dụng webinar trong hội thảo trực tuyến hiệu quả?

Webinar là gì ?cách sử dụng webinar trong hội thảo trực tuyến hiệu quả?

Webinar là một cụm từ viết tắt của "web seminar" (hội thảo trực tuyến), đó là một hình thức giao tiếp trực tuyến giữa người thuyết trình và người tham gia qua internet.
Tác giả: Phương Chi Phương Chi 7 Th12 2023
Mailchimp là gì? cách đăng ký và sử dụng Mailchimp hiệu quả

Mailchimp là gì? cách đăng ký và sử dụng Mailchimp hiệu quả

Mailchimp là một dịch vụ email marketing và automation phổ biến, giúp bạn quảng bá thông điệp của mình thông qua email
Tác giả: Phương Chi Phương Chi 7 Th12 2023