Liên hệ
Thuế tiêu thụ đặc biệt là gì? Những đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệt là gì? Những đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế áp dụng lên các mặt hàng cụ thể hoặc các hoạt động kinh doanh nhất định mà chính phủ xem xét là có tác động đặc biệt đến môi trường, sức khỏe, an ninh hay các lĩnh vực khác của xã hội.
Tác giả: Phương Chi Phương Chi 8 Th3 2024
Tổng hợp các thủ tục thuế cho công ty mới thành lập

Tổng hợp các thủ tục thuế cho công ty mới thành lập

Bài viết tổng hợp các thủ tục thuế cần thiết cho công ty mới thành lập, do laratech.vn cập nhật, sẽ giúp bạn đảm bảo cho hoạt động kinh doanh được suôn sẻ hơn.
Tác giả: Nguyễn Hiền Nguyễn Hiền 13 Th3 2023