Liên hệ
Facebook checkpoint là gì? Top 5 cách gỡ checkpoint hiệu quả nhất

Facebook checkpoint là gì? Top 5 cách gỡ checkpoint hiệu quả nhất

Trên Facebook, checkpoint là một tính năng bảo mật được thiết kế để bảo vệ tài khoản của người dùng.Nó là một bước xác minh danh tính bổ sung để đảm bảo rằng chỉ có người dùng chính xác mới có thể truy cập vào tài khoản của mình. Khi một checkpoint được kích hoạt, […]
Tác giả: Vũ Hùng Vũ Hùng 30 Th5 2023