Liên hệ
Tổng hợp tất cả Swift code của các ngân hàng tại Việt Nam

Tổng hợp tất cả Swift code của các ngân hàng tại Việt Nam

Bài viết tổng hợp các mã Swift code của các ngân hàng tại Việt Nam để hỗ trợ cho bạn trong việc chuyển khoản và giao dịch tiền tệ. 
Tác giả: Nguyễn Hiền Nguyễn Hiền 14 Th3 2023