Liên hệ
Top 10 DNS Server phổ biến nhất

Top 10 DNS Server phổ biến nhất

Trong cuộc ngày nay, DNS (Domain Name System) đã trở thành một phần quan trọng trong việc kết nối và truy cập internet. Dù ta không thường xuyên nhắc đến hay nhận biết. Khi ta truy cập một trang web, DNS Server là người “biên dịch” tên miền thành địa chỉ IP để máy tính […]
Tác giả: Vũ Hùng Vũ Hùng 31 Th5 2023