Liên hệ
Bách hoá Hàn Quốc Eun Store
Đánh giá

Thông tin dự án

Giải pháp thiết kế website chuyên nghiệp

  • Khách hàng: Chị Cẩm Tú
  • Hoàn thành: 10/10/2023
  • Website: https://eunstore.com.vn
  • Loại dự án: Thiết kế Website

Dịch vụ đã cung cấp

  • Chiến lược Web Chiến lược Web
  • Phát triển giao diện và hiệu ứng người dùng (front-end development) Chiến lược Web
  • Xây dựng hệ thống quản lí nội dung (CMS) Chiến lược Web

Cảm nhận khách hàng